Godavari

Detta är södra Indiens längsta flod med sin längd av 1450 kilometer. Den har sin källa 1000 meter över havet vid Trimbak i Västra Ghats blott 80 kilometer från Arabiska havet.Godavari rinner i ostsydostlig riktning. Den flyter ut i Indiska Oceanen i Madras och har där ett vidsträckt delata.
Godavari är en av Indiens tolv heliga floder.
I sitt övre lopp är flodbädden full av klippor och inte segelbar, trots att flera försök gjorts att med kanaler komma förbi dessa hinder.
1864 färdigställdes en kanal mellan Godavari och floden Kistna.
I Godavaris mynningsområde har kanaler med en sammanlagd längd av 850 kilometer byggts. 740 kilometer av dessa är segelbara. Under senare år har nationella undersökningar visat att Godavari skulle kunna göras seglingsbar upp till Pochampadu, en sträcka på 675 kilometer. Dessutom kan ytterligare 577 kilometer av flodsystemets kanaler användas för båttransporter om små anpassade båtar används. Dessutom kan floden Kritna kan lätt göras seglingsbar på 100 kilometer, liksom hela 662 kilometer av den flodens kanalsystem för bevattning.


Källor: Nordisk Familjebok 1908, tidningen Daily Excelsior, Indien, artikel 2003, BBC on the net, med flera
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast