Cauvery

Denna 765 kilometer långa flod i södra Indien kallas av indierna även Daksjin Ganga vilket betyder Söderns Ganges. Den är södra Indiens heliga flod. Cauvery har sin källa i bergskedjan Västra Ghats och korsar kontinenten i sydostlig riktning där den mynnar ut i Bengaliska Viken. Floden är cirka 765 kilometer lång och deltat är 145 kilometer brett.
Merparten av floden har stenig eller bergig botten och ett flertal vattenfall som gör den olämplig för båttrafik, men vattenkraft utvinns ur många av fallen.
I Mysoredistriktet, ungefär mitt i flodens sträckning, breddar den sig och utnyttjas här sedan gammalt för bevattning via ett flertal dammar. Från Madadkattedammen har en 72 miles lång kanal grävts. Denna kanal bevattnar 10 000 acres och ger dricksvatten till staden Mysore.
I Mysoredistriktet delar sig Cauvery i två lopp som slingrar sig fram genom landskapet och bilder tre öar, Seringapatam och Sivasamudrum i Mysoredistriktet och Seringarn i Trichinopolydistriktet. Runt ön Sivsamdram finns vattenfall vida berömda för sin naturliga skönhet.
Floden är också mycket viktig för bevattning. Redan på 300-talet byggdes en dam av sten i deltaområdet. Denna damm var 1080 fot lång och mellan 40 och 60 fot bred och är ännu i utmärkt skick. Den bevattnar ett område på 69 000 acres.
Under ledning av Sir Arhtur Cotton byggdes under åren 1836 till 1838 en 2250 fot lång damm över Coleroon ett av Cauverys utlopp. Denna damm ger vatten för bevattning av en miljon acres.
Staden Chennai vill bygga en kanal från Cauvery för att få dricksvatten. Idén väcktes 1983, men godkändes då inte av regeringen. 2001 togs idén upp på nytt, återstår att se vad som händer . . .
År 2000 fick Chennai vatten via den 151 kilometer långa Telugu Ganga-kanalen. När vattnet släpptes på vid Kandaleru började polisen i distriketet Andhra Pradesh och bevattningsmyndigheten genast patrullera hela kanalen för att beslagta illegala bevattningspumpar utmed kanalen och straffa de som placerat ut pumparna. Normalt försvinner mycket värdefullt vatten genom att folk utmed bevattningskanalerna stjäl vatten.


Källor: Nordisk Familjebok 1905, http://94.1911encyclopedia.org/C/CA/CAUVERY.htm, tidningen The Hindu, med flera
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast