Ganges

Floden Ganges är omkring 2 700 kilometer lång och därmed en av jordens längsta. Den har två källor på 4 205 meters höjd i den sydliga delen av Himalaya. Den västliga källfloden heter Bhagirathi och den östliga Alaknanda. De två förenas vid Deoprag olch därefter heter Ganges. Ganges flyter i mestadels östlig riktning ända bort till Bengalien där den vänder söderut och förenas med den från öster kommande floden Brahmaputra. De två floderna bildar tillsammans jordens största delta.
Sedan urminnes tider har man på olika sätt använt Ganges vatten för bevattning och för sjöfart. Detta har skett genom att man grävt kanaler, större eller mindre ut från floden.
Den största av dessa bevattnings- och sjöfartskanaler skapades under britternas tid och blev färdig 1854. Det var Upper Ganga Canal, 1 600 kilometer lång, varav 650 kilometer var naveribara. Kanalen startar vid Hardwar och återförenas med Ganges i Cawnpur. Från Upper Ganga Canal utgår ett flertal sidorkanaler, varav en, Etawah-kanalen rinner till staden Jumna.
Senare grävdes även Lower Ganga Canal. Den utgår från Upper Ganga Canal vid Aligarh och ansluter åter till Ganges vid Kanpur.
Lower Ganga canal är 1 100 kilometer lång och om man räknar med alla sidogrenarna cirka 4 500 kilometer.
Under början av 2000-talet stängdes Upper Ganga Canal, vilket medförde vattenbrist på många ställen, inte minst i delar av huvudstaden New Dehli.


Källor: Nordisk Familjebok 1908, tidningen Daily Excelsior, tidningen The Hindu, BBC on the net, med flera
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast