Kanaler och floder i Mellanöstern

Mellanösterns kanaler och floder

Bosporen, Marmasjön och Dardanellerna Den naturliga sjöförbindelsen mellan Svarta Havet och Medelhavet.
Floderna Eufrat och Tigris
Kaspiska Havet

Gränskanaler
Suezkanalen bildar gräns mellan Mellanöstern och Afrika.
Bosporen som bildar gräns mellan Mellanöstern och Europa. Där beskrivs även ett förslag om en ny kanal mellan Svarta Havet och Medelhavet, fast den planeras på europeisk mark.Källor: Nordisk Familjebok, NE, samt ett flertal internetsidor.
Sänd gärna kommentarer och tips till: Bosse Arnholm

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 


Denna sida ändrades senast