Eufrat och Tigris

Områdena mellan Eufrat och Tigris var bland de första högkulterna och för att förbättra förutsättningarna för odling här utvecklades tekniken att bygga kanaler för att få vatten till annars torra marker och därmed skapa odlingsbar mark.
Omkring 2 200 f.Kr. byggdes Shatt-el-hai-kanalen som förbinder floderna Eufrat och Tigris och det var rimligen inte enbart för bevattning utanven för transportändamål.
En lertavla med en karta över staden Nippur vid Eufrat visar flera kanaler. Denna lertavla är från cirka 1 500 f.Kr.
Assyriernas kung Sanherib byggde omkring 700 f.Kr. en 8 mil lång kanal för att förse staden Nineve med vatten.

Eufrat

Eufrat är cirka 2 800 kilometer lång och har sina källor i nordöstra Turkiet. Den har två källflöden. Den västra kallas Karasu och den östra Murat. Där dessa två flyter samman bildas Eufrat, som sedan flyter fram genom branta stup och djupa dalgångar mot östra Syien där bifloderna Khabur och Balikh ansluter. efter detta får Eufrat inga fler tillflöden.
Strax norr om staden Basra i södra Irak flyter Eufrat samman med systerfloden Tigris. Det gemensamma utflödet i Persiska Viken kallas Shatt al-Arab.
Här fanns förr flera kanaler som bildade ett stort träsk. Under 1990-talet dikades detta ut av dåvarande diktatorn Saddam Hussein i ett försök att driva ut rebeller. Efter Saddams fall har dräningspolitiken vänts helt om, men det återstår ännu att se om verkligen återskapas.

Under årtusenden har Eufrat haft stor betydelse för transporterna i området. Detta trots att det bara är mycket grunda båtar som kan segla där. De kommer hela 1 930 kilometer uppströms mynningen till staden Hit.

Tigris

Även Tigris har sin källa vid Taurusbergen i norra Kurdistan i östra Turkiet. Den är 1 900 kilometer lång och flyter alltså samman med Eufrat strax norr om Basra i Södra Irak. På en kort sträcka i norra delen bildar den gräns mot Syrien.
Utmed Tigris ligger huvudstaden Bagdad och flera andra betydelsefulla städer. bland dem Tigrit förre diktatorn Saddam Husseins födelsestad, Nineve, Ktesifon, Seleukia, Samarra med flera.
Tigris var historiskt den mest betydelsefylla transportleden i detta land, även om bara ganska grundgående fartyg kunde ta sig fram. Betydelsen minskade dock under 1900-talet då det byggdes en järnväg från Basra till Bagdad och vidare till Mosul. Basra är Iraks viktigaste hamnstad.


Källor: Nordisk Familjebok, NE, samt ett flertal internetsidor.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 13-01-13