Saapaskoski kanal
Saapaskosken kanava

1877 - 1878
Det finns två alternativa rutter att hitta Saapaskoskikanalen. Du kan köra cirka 13 km från staden Joensuu längs landsväg nummer 6 mot staden Kajaani och sedan väg 73 mot Lieksa. Kör vidare cirka 18 km tills du ser en smal svart skylt på höger UPM Kaltimon voimalaitos. Sväng till höger och kör vidare, över järnvägen och snart ser du den nuvarande Kaltimokanalen och Kaltimo vattenkraftverk. När du besöker den nuvarande Kaltimo kanalen gå förbi de röda rådhusen bakom ett minnesmärke. Snart hittar du en smal sandväg (lämplig för biltrafik). Gå cirka 50 meter längs vägen tills du ser en lite bredare väg, ta till höger. Fortsätt längs vägen till ett rött gammalt lagerhus och ta till höger. Gå vidare och du ser vatten och en röd-gul bom. Gå förbi bommen och gå längs en smal damm. Efter dammen hittar du två olika stigar och en brun skylt med vit text (jakt förbjudet). Ta till vänster längs stigen cirka 1,5 km och du ser snart kanallinjen på vänster. Det lönar sig att följa stigen för den tar dig direkt till slussen. Det är möjligt att följa kanallinjen men akta dig för bassängen för passerande skepp kommer ganska överraskande och strömmen är stark. Det är klokt att skaffa Grundkartan nummer 4242 02 Eno. Det står Saapaskosken kanava i kartan.
Om du kommer från Jakokoski kanalmuseum fortsätt mot byn Mönni till vägen Pilkkasuo på vänster. Sväng mot Pilkkasuo och kör cirka 10 km och du ser skylten Saapaskosken kanava på vänster. Du kan inte köra i vilse.


 

Saapaskoski sluss och bron över slussen nedströms.

En kaj för båtar,  hit men inte längre.

Slusströskeln motströms hindrar båttrafiken. Strömmen är mycket stark i hela kanallinjen.

Kanalen nedströms, trappan upp och kanalvaktens hus.

Saapaskoski sluss och bron över slussen nedströms.

En kaj för båtar - hit men inte längre.

Slusströskeln uppströms hindrar båttrafiken. Strömmen är mycket stark i hela kanallinjen.

Kanalen nedströms, trappan upp och kanalvaktens hus.

© Bilderna tagna 2004 av Riitta Kankkunen

En detalj av vågbrytaren. Stenar har sytts samman med tjockt järntråd.

Vågbrytaren mellan kanalen och forsen.

Här öppnade man porten en gång men inte längre. Det finns flera pollare vid stranden.

Kanalvaktens hus på sommaren 2004. Det står Saapaskoski ovanför dörren.

En detalj av vågbrytaren. Stenarna hålls samman med tjock järntråd.

Vågbrytaren mellan kanalen och forsen.

Här öppnade man porten en gång men inte längre. Det finns flera pollare vid stranden.

Kanalvaktens hus sommaren 2004. Det står Saapaskoski ovanför dörren.

© Bilderna tagna 2004 av Riitta Kankkunen

Slussen från kanalön.

Stigen följer kanallinjen en hel del och avviker senare till skogen och tar dig till den nuvarande Kaltimokanalen.

Bassängen för passerande skepp.

Kanallinjen motströms och ett exempel på naturens makt  stenverket börjar försvinna under mossen.

Slussen från kanalön.

Stigen följer kanallinjen en hel del och avviker senare mot skogen och tar dig till den nuvarande Kaltimokanalen.

Bassängen för passerande skepp.

Kanallinjen uppströms och ett exempel på naturens makt, stenverket börjar försvinna under mossen.

© Bilderna tagna 2004 av Riitta Kankkunen

Kanalmynningen på fastlandet.

En gran har fallit i kanalen. Den grävda kanallinjen nedströms.

Kanalmynningen ligger i mitten av bilden mellan träd.

Anordning för dragning av båtar mellan Välivesi och Alusvesi, vattenområden som hör till älven Pielisjoki.

Kanalmynningen på fastlandet.

En gran har fallit i kanalen. Den grävda kanallinjen nedströms.

Kanalmynningen ligger i mitten av bilden mellan träd.

Anordning för dragning av båtar mellan Välivesi och Alusvesi, vattenområden som hör till älven Pielisjoki.

© Bilderna tagna 2004 av Riitta Kankkunen

Slussbygget
Arbetena i Saapaskoski påbörjades i 1877 och Saapaskoski var den sista av Pielisjokikanalerna som byggdes. Kanallinjen gick genom ett smalt näs ungefär 500 meter från forsen. Grävningen påbörjades när skogen hade huggits och dammarna byggts. Under vintern byggde man kanalvaktens byggnader och berget i slussens plats sprängdes. En träsluss och en bassäng för passerande skepp blev färdiga den 10 oktober 1878.
Träslussen byggdes om till stensluss i 1912 - 1913. Slussen togs ur bruk sedan man byggt ett vattenkraftverk 1971.

Kanalens dimensioner

Total längd

Total lyfthöjd

Antal slussar

Slussens längd

Nyttolängd

Slussens bredd

Slussens djup

510 m

? m

1

35,6 m

? m

7,7 m

2,1 m


Saapaskoski kanal i dag
Slusskammaren, kanalhuset och en vågbrytare av sten finns kvar i Saapaskoski, men slussportarna har tagits bort. Det är möjligt att gå över slussen på en bro. Vattnet strömmar fritt genom slussen och strömmen är mycket stark. Slusströskeln är synlig och förhindrar båttrafik. För några år sedan drunknade en seglare i slussen sedan hans båt ramlat tröskeln.
På båda sidor av kanallinjen står det varningsskyltar som visar att det är förbjudet att segla i kanalen.
Det gamla stenverket i kanallinjen ser ännu bra ut även om naturen börjar gömma det. Kanalmiljön är vacker och välskött och det är privat område. Enligt en artikel i lokaltidningen från år 1998 har man diskuterat om att bygga en självbetjäningssluss i Saapaskoski. Numera dras båtar över dammen med en särskild anordning, men en fungerande sluss skulle underlätta väldigt mycket för båttrafiken.
Saapaskoski anses också som ett av de viktigaste kulturhistoriska skyddsobjekten i kommunen Eno, liksom kanalerna i Kaltimo och Häihä.

Riitta Kankkunen © 2005

 


Källor: Myllykylä T. Suomen kanavien historia. Helsinki: Otava; 1991. Paihola ei hullumpi kylä. Pieksämäki: RT-Print; 2002. sKarjalainen 22.4.1998: Pielisjoen rantakaavoitus muokkaa Enon keskeisintä ympäristöä. Riitta Kankkunens egna besök på plats.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast