Kaltimo kanal
Kaltimon kanava

1874 - 1879
Kaltimo är en av de Pielisjokikanaler som byggts om. Den gamla kanalen ligger i kyrkbyn Eno och den nuvarande timmerflottningsslussen finns några kilometer söderut från byn. Den gamla kanalen hittar du genom att köra eller gå längs vägen Enontie, sväng av vid rondellen till vägen Kauppatie och fortsätt till vägen Kanavantie på höger. Lämna bilen här. Gå vidare till en bro som är stängd med en bom. Nu ser du en väg anlagd på bank, gå vidare och snart ser du kanalvaktens hus och slussen.
Den nuvarande kanalen hittar du genom att åka längs vägen Enontie mot kyrkbyn Tuupovaara. När du ser kyrkan på vänster, titta på höger och här finns det vägen Voimalaitoksentie som tar dig direkt till kanalen och vattenkraftverket. Platsen där den gamla Nesterinsaari kanalen ligger finns under den här vägen, se Nesterinsaari kanal.


 

Den första Kaltimokanalen 1876 - 1879
Byggandet av den första Kaltimokanalen påbörjades den 1 juni 1878. Kaltimo var det största enstaka arbetet med över 400 arbetstagare under kanaliseringen av Pielisjokiälven. Kanallinjen gick vid tre forsar på östra sidan av älven. En bank av jord byggdes mellan forsarna och fåran för att strömmen inte skulle försvåra trafiken i kanalen. År 1877 gjordes det ett vattenhjul i den mellersta forsen, Keski-Kaltimon koski, och dess kraft utnyttjades av tömningspumpar som användes vid bygget av den grävda kanalen. Man hade planerat att bygga två separata slussar i Kaltimo men planen ändrades och en sluss med två kammare byggdes i stället. Slussarna i Kaltimo byggdes av sten och inte av trä som man planerat. Berget var av hög kvalitet och det var möjligt att bryta slussväggarna och fyra av totalt sex portkammare. Slussväggarna murades endast om berget inte nådde till dragvägarna. Ett hus och andra byggnader byggdes på ön som uppkom mellan forsen och kanalen. En svängbro byggdes över kanalen. Kaltimokanalen öppnades fö r trafik i juli 1879.

Kanalens dimensioner

Total längd

Total lyfthöjd

Antal slussar

Slussens längd

Nyttolängd

Slussens bredd

Slussens djup

2166 m

? m

2

35,6 m

? m

7,7 m

2,1 m


Kanallinjen mot slussen och en liten del av stenarbetet som ännu syns. Vattennivån är mycket högre än då kanalen byggdes. Fastlandet ligger på vänster.

Kanallinjen motströms och vägen till kyrkbyn Eno. Här syns också bassängen för passerande skepp på höger bakom björkarna.

Nuvarande bro mellan fastlandet och vägen på banken. Vägen ligger på vänster.

Kanallinjen mot slussen och en liten del av stenarbetet som ännu syns. Vattennivån är mycket högre än då kanalen byggdes. Fastlandet ligger till vänster.

Kanallinjen uppströms och vägen till kyrkbyn Eno. Här syns också bassängen för passerande båtar till höger bakom björkarna.

Nuvarande bro mellan fastlandet och vägen på banken. Vägen ligger till vänster.

© Bilderna tagna 1990 av Riitta Kankkunen

Här syns att vägen är mycket smal  kanallinjen ligger på vänster och forsen låg på höger.

Kanalvaktens hus

Slussens övre kammare syns.

Här syns att vägen är mycket smal kanallinjen ligger på vänster och forsen låg på höger.

Kanalvaktens hus

Slussens övre kammare syns.

© Bilderna tagna 1995 av Riitta Kankkunen

Portkammare och skyddsräcke.

Slussen nedströms  här ligger den nedre slusskammaren under vattnet.

En del av slusskammarens vägg under vattnet.

Timmerflottningsföreningens byggnader och bogserbåtar i Utra i staden Joensuu.

Portkammare och skyddsräcke.

Slussen nedströms här ligger den nedre slusskammaren under vattnet.

En del av slusskammarens vägg under vattnet.

Portkammaren mellan två slusskammare.

© Bilderna tagna 1995 av Riitta Kankkunen

Slussen och stenarbete

Den nuvarande Kaltimo timmerflottningssluss, kanaltornet, nedre port och bron över kanalen.

Slussen motströms och övre port. Vattennivån är mycket hög i älven på sommaren 2004.

Farleden mot den gamla Kaltimo slussen, Koli och Nurmes.

Slussen och stenarbete.
Bilden tagen 1995.

Den nuvarande Kaltimo timmerflottningsslussen, kanaltornet, nedre port och bron över kanalen.

Slussen uppströms och den övre porten. Vattennivån var mycket hög i älven på sommaren 2004.

Farleden mot den gamla Kaltimoslussen, Koli och Nurmes.

© Bilderna tagna 2004 av Riitta Kankkunen

Vattenkraftverket och timmerflottningssluss.

Timmerflottningsslussen och kanalhuset.

Kanalhuset

Övre porten och vattenkraftverket.

Vattenkraftverket och timmerflottningssluss.

Timmerflottningsslussen och kanalhuset.

Kanalhuset

Övre porten och vattenkraftverket.

© Bilderna tagna 2004 av Riitta Kankkunen

Slussen bredvid kanalhuset.

Nedre port. Här syns porten struktur. Porten alltså lyfts upp när en båt seglar i slussen eller ut. Endast kanalpersonal får gå på porten.

Nedre portens stödpelare.

Vattenkraftverkets damm har öppnats för vattennivån är mycket hög på sommaren 2004.

Slussen bredvid kanalhuset.

Nedre port. Här syns porten struktur. Porten alltså lyfts upp när en båt seglar i slussen eller ut. Endast kanalpersonal får gå på porten.

Nedre portens stödpelare.

Vattenkraftverkets damm har öppnats för vattennivån är mycket hög på sommaren 2004.

© Bilderna tagna 2004 av Riitta Kankkunen

Farleden nedströms mot staden Joensuu.

Farleden nedströms mot staden Joensuu.

© Bilderna tagna 2004 av Riitta Kankkunen

Den andra Kaltimo kanalen 1956 - 1959
Behovet av elkraft ökade inom industri och vattenkraft byggdes ivrigt i Finland. Samtidigt ansåg man att timmerflottningen skulle bli lättare om de gamla kanalerna försvinner. I mitten av 1950-talet föreslog Oy Kaukas Ab att ett vattenkraftverk skulle byggas i Kaltimo. Projektet krävde att vattennivåerna i älven Pielisjoki måste förändras detta hade en stor betydelse till de gamla Pielisjoki kanalerna som låg ovanför Kaltimo. En damm för vattenkraftverket planerades på den gamla Nesterinsaari kanalen (se Nesterinsaari kanal) och vattennivån skulle höjas så mycket att kanalerna Häihä (se Häihä kanal), Kaltimo och Nesterinsaari behövs inte längre. Om ett vattenkraftverk byggs behövs det också en timmerflottningssluss.Planeringen och byggandet av den nya Kaltimo timmerflottningsslussen förverkligades inom en ganska kort tid. Planerna som gjordes av Vägverket och Tekniska högskolan blev färdiga på våren 1956. Snart efter detta påbörjade Oy Kaukas Ab byggandet av ett vattenkraftverk och på hösten 1956 börjades oc kså byggandet av en timmerflottningssluss.
Enligt planen byggdes timmerflottningsslussen i samband med vattenkraftverket. Den nya slussen skulle vara 85 meter lång och 16 meter bredd slussens längd var alltså bara hälften av timmerflottningsslussen i Utra (se Utra kanal) men den var dubbelt så bred som Utra slussen. Volym och effekt av båda slussar var identiska. På grund av en stor lyfthöjd (9,1 meter) blev portstrukturen av Kaltimo sluss en viktig fråga. Segmentportar med horisontalaxlar valdes. Portarna av denna typ hade på 1950-talet testats endast i Tyskland. Man ansåg dock att dessa portar är bättre än sektorportarna när det är fråga om en sluss med mycket stor lyfthöjd. När timmer flottas i slussen lyftas nedre porten från vattnet och när en skepp slussas trycks den övre porten i portkammaren som gjorts i slussbottnen. Under kanalbygget muddrades det farleden t ex i forsarna Häihänkoski och Paukkaja som ligger motströms från Kaltimo. Totalkostnader av kanalbygget och muddringen blev 640 miljoner mark. Timmerflottningsslussen öppnades för trafi k på våren 1959.

Kanalens dimensioner

Total längd

Total lyfthöjd

Antal slussar

Slussens längd

Nyttolängd

Slussens bredd

Slussens djup

? m

9,1 m

1

85 m

? m

16 m

2,4 m


Kaltimo kanalerna i dag
Den gamla Kaltimo slussen finns kvar men utan portar. Den nedre slusskammaren ligger under vattnet och den övre kammaren syns. Kanalvaktens hus är i bra skick så som banken mellan kanallinjen och forsen. Forsen har dock försvunnit på grund av den nya kanaliseringen. Slusskammaren används av lokala seglare som en farled till kajen. Farleden har märkts med remmare men strömmen är mycket hård. Under de senaste tiderna har man byggt bostäder på fastlandet nära kanalen. På sommaren ordnas det teaterpjäs och konserter på kanalön. Mera information om dessa hittar du ipå www.eno.fi
Den nuvarande Kaltimo kanalen används flitigt under seglingssäsongen. Kanalen har inte ändrats under åren utom några repareringar och normala servicearbeten.

Riitta Kankkunen © 2005

Karelia souto är ett viktigt sommarevenemang i Norra Karelen. Här en del av kyrkroddarna kommit fram till Kaltimo sluss.

Här en del av kyrkroddarna kommit fram till Kaltimo sluss.

Kyrkbåtarna är inne i slussen.

Vattnet sjunker sakta.

Karelia souto är ett viktigt sommarevenemang i Norra Karelen. Här en del av kyrkroddarna kommit fram till Kaltimo sluss.

Här en del av kyrkroddarna kommit fram till Kaltimo sluss.

Kyrkbåtarna är inne i slussen.

Vattnet sjunker sakta.

© Bilderna tagna 2010 av Pentti Sorsa

Båtarna har lämnat slussen och fortsätter mot Joensuu.

Kaltimo vattenkraftverk.

Överskottsvatten släpps ut vid kraftverket.

Slussport i närbild.

Båtarna har lämnat slussen och fortsätter mot Joensuu.

Kaltimo vattenkraftverk.

Överskottsvatten släpps ut vid kraftverket.

Slussport i närbild.

© Bilderna tagna 2010 av Pentti Sorsa

 


Källor: Myllykylä T. Suomen kanavien historia. Helsinki: Otava; 1991. Riitta Kankkunens egna besök på plats
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast