Nesterinsaari kanal
Nesterinsaaren kanava

1876 - 1878
Kanalen Nesterinsaari fanns i kommunen Eno i Norra Karelen. Kanalens rätta ställe är nuförtiden ganska svårt att hitta. Enligt Pielisjoki sjökortet och grundkartan 4242 02 ENO kan man anta att stället har varit någonstans mellan ön Nesterinsaari och fastlandet där förbindelsen är smalast, alltså mellan platserna Tervaniemi och Huttula.
Om du vill besöka stället kör till kyrkbyn Eno. Åk längs vägen Enontie mot kyrkbyn Tuupovaara. När du ser kyrkan på vänster sida, titta åt höger och här finns vägen Voimalaitoksentie som tar dig direkt till Kaltimo kanalen (se Kaltimo kanal) och vattenkraftverket. Platsen för den gamla Nesterinsaarikanalen ligger under den här vägen.


 

Slussbygget
Byggandet av Nesterinsaari kanal påbörjades den 1 juni 1876, alltså samtidigt som bygget i Kaltimo. Kanalen byggdes i en älvfåra. Området utrustades med en damm, tömdes och stället fördjupades. Platsen för slussen sprängdes ur berget men slussväggarna byggdes av knuttimrade stockar. Grävarbetet blev färdigt på hösten 1877.
Nesterinsaari kanal togs i bruk i juli 1879. Kanalen var dock färdig redan på våren 1878 men kanalerna i Kaltimo och Saapaskoski var inte färdiga då.

Byggmästarutbildning
Kanalvaktens hus byggdes 1877 och användes först som en skola. Där utbildades elever till byggmästare vars expertis användes vid kanalbyggandet. Utbildningen genomfördes mellan 1877 och 1879. Läraren hette Ivar Télen och han utbildade totalt sju byggmästare.

Kanalens dimensioner

Total längd

Total lyfthöjd

Antal slussar

Slussens längd

Nyttolängd

Slussens bredd

Slussens djup

72 m

? m

1

35,6 m

? m

7,7 m

2,1 m


Nesterinsaari kanal i dag
När den nuvarande Kaltimokanalen byggdes på 1950-talet hamnade Nesterinsaari kanal under en damm.
Ingenting finns kvar i dag och även platsen är svår att hitta. Namnet Nesterinsaari finns kvar i kartan men det hänvisar till en ö där den nuvarande Kaltimokanalen finns.

Riitta Kankkunen © 2005

 


Källor: Tidningen Karjalainen 25.7.2002: "Suomen kanavamuseon isä on Jakokoskella". Tidningen Karjalainen 22.4.1998: "Pielisjoen rantakaavoitus muokkaa Enon keskeisintä ympäristöä". Följande webbsidor: www.fma.fi/vapaa_aikaan/kanavat/index.php?page=kanavat , www.jakokoski.net , www.kontiolahti.fi
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast