Kaltimon kanava
Kaltimo kanal

1874 - 1879
Kaltimo on yksi niistä Pielisjoen kanavista, joka on rakennettu uudelleen. Vanha kanava sijaitsee Enon kirkonkylässä, ja nykyään käytössä oleva uittosulku on muutaman kilometrin siitä etelään. Vanhalle kanavalle pääsee kirkonkylästä Enontietä pitkin. Käänny kiertoliittymästä Kauppatielle ja jatka Kanavantielle asti. Kävele sillalle, joka on puomilla suljettu. Pengertietä pitkin pääset suoraan kanavalle ja kanavanvartijan talon luo. Nykyisin käytössä olevalle kanavalle pääset ajamalla Enontietä Tuupovaaran suuntaan. Käänny suunnilleen kirkon kohdalta Voimalaitoksentielle, jota pitkin pääset suoraan kanavalle ja vesivoimalaitokselle. Entisen Nesterinsaaren kanavan paikka jää tämän tien alle, ks. Nesterinsaaren kanava.


 

Ensimmäinen Kaltimon kanava 1876 - 1879
Ensimmäisen kanavan rakennustyöt aloitettiin Kaltimossa 1.6.1878. Kaltimo oli Pielisjoen kanavoinnin suurin yksittäinen työkohde, jossa oli yli 400 henkilöä töissä. Kanavalinja kulki kolmen kosken kautta. Koskien ja kanavareitin välille rakennettiin maapenger, jottei virta hankaloittaisi liikennöintiä. Vuonna 1877 rakennettiin vesiratas Keski-Kaltimon koskeen, ja sen antamalla voimalla pyöritettiin tyhjennyspumppuja, joita tarvittiin kaivutyömaalla.
Kaltimoon oli suunniteltu kaksi erillistä sulkua, mutta suunnitelmia muutettiin ja paikalle rakennettiin kaksikammioinen sulku. Sulut rakennettiin kivestä eikä puusta, kuten alun perin oli suunniteltu. Paikalla oleva kallio oli korkealaatuista, ja siihen pystyttiin louhimaan sulun seinät sekä neljä kuudesta porttikomerosta. Sulun seinämiä muurattiin vain niissä kohdin, joissa kalliota ei ollut riittävästi. Kanavanvartijan talo ja muita rakennuksia rakennettiin kosken ja kanavan väliin jäävään saareen. Kanavan yli rakennettiin kääntösilta. Kaltimon kanava avattiin liikenteelle 1.7.1879.

Kanavan mitat

Pituus

Putouskorkeus

Sulkujen lukumäärä

Sulun pituus

Sulun leveys

Sulun syvyys

2166 m

? m

2

35,6 m

7,7 m

2,1 m


Kanavalinja sulun suuntaan sulun pohjoispuolelta ja osa edelleen näkyvissä olevasta sulusta. Vedenpinta on paljon korkeammalla kuin kanavan rakennusaikana. Mantere on kuvan vasemmassa laidassa.

Kanavalinja vastavirtaan päin ja tie Enon kirkonkylään. Kuvassa koivujen takana näkyy sivuuttaville aluksille tarkoitettu allas.

Nykyinen silta mantereen puolelle.

Kanavalinja sulun suuntaan sulun pohjoispuolelta ja osa edelleen näkyvissä olevasta sulusta. Vedenpinta on paljon korkeammalla kuin kanavan rakennusaikana. Mantere on kuvan vasemmassa laidassa.

Kanavalinja vastavirtaan päin ja tie Enon kirkonkylään. Kuvassa koivujen takana näkyy sivuuttaville aluksille tarkoitettu allas.

Nykyinen silta mantereen puolelle.

© Kuvat 1990 Riitta Kankkunen

Tie on hyvin kapea. Kanavalinja sijaitsee vasemmalla puolella ja koski oikealla.

Kanavanvartijan talo.

Ylempi sulkukammio.

Tie on hyvin kapea. Kanavalinja sijaitsee vasemmalla puolella ja koski oikealla.

Kanavanvartijan talo.

Ylempi sulkukammio.

© Kuvat 1995 Riitta Kankkunen

Porttikomero ja turvakaide.

Sulku alavirtaan päin. Alempi sulkukammio on veden alla.

Osa sulkukammion seinää häämöttää veden alta.

Porttikomero kahden sulkukammion välillä.

Porttikomero ja turvakaide.

Sulku alavirtaan päin. Alempi sulkukammio on veden alla.

Osa sulkukammion seinää häämöttää veden alta.

Porttikomero kahden sulkukammion välillä.

© Kuvat 1995 Riitta Kankkunen

Sulku ja kivityötä.

Nykyinen Kaltimon uittosulku, alaportti, valvontatorni ja kanavan yli vievä silta.

Sulku vastavirtaan ja ylempi portti. Vesi oli korkealla kesällä 2004.

Väylä Kaltimon vanhan kanavan suuntaan Kolille ja Nurmekseen.

Sulku ja kivityötä.
Kuva on vuodelta 1995 (R.K.).

Nykyinen Kaltimon uittosulku, alaportti, valvontatorni ja kanavan yli vievä silta.

Sulku vastavirtaan ja ylempi portti. Vesi oli korkealla kesällä 2004.

Väylä Kaltimon vanhan kanavan suuntaan Kolille ja Nurmekseen.

© Kuvat 2004 Riitta Kankkunen

Vesivoimala ja uittosulku.

Uittosulku ja kanavatalo.

Kanavatalo.

Uittosulku ja kanavatalo.

Kanavatalo.

Yläportti ja vesivoimala.

© Kuvat 2004 Riitta Kankkunen

Yläportti ja vesivoimala.

Sulku kanavatalolta päin.

Alaportti. Portin rakenne näkyy kuvassa. Portti nostetaan ylös, kun alus purjehtii sulkuun tai sieltä ulos. Portin päällä kulku on sallittu ainoastaan kanavan henkilökunnalle.

Alaportin tukipilari.

Vesivoimala ja uittosulku.

Sulku kanavatalolta päin.

Alaportti. Portin rakenne näkyy kuvassa. Portti nostetaan ylös, kun alus purjehtii sulkuun tai sieltä ulos. Portin päällä kulku on sallittu ainoastaan kanavan henkilökunnalle.

Alaportin tukipilari.

© Kuvat 2004 Riitta Kankkunen

Vesivoimalan tulvaluukut auki runsasvetisenä kesänä 2004.

Väylä alavirtaan päin kohti Joensuuta.

Vesivoimalan tulvaluukut auki runsasvetisenä kesänä 2004.

Väylä alavirtaan päin kohti Joensuuta.

© Kuvat 2004 Riitta Kankkunen

Kaltimon kanava 1956 - 1959
Teollisuuden energiantarve lisääntyi, ja vesivoimaa rakennettiin innokkaasti koko Suomessa. Samaan aikaan katsottiin, että uitto helpottuisi, jos vanhat ja kapeat sulut korvattaisiin uusilla. 1950-luvun puolivälissä Oy Kaukas Ab ehdotti vesivoimalaitoksen rakentamista Kaltimoon. Työ edellytti vedenkorkeuden muuttamista Pielisjoella, ja tällä oli suuri merkitys Kaltimon yläpuolisille vanhoille kanaville. Vesivoimalaitoksen pato suunniteltiin rakennettavaksi Nesterinsaaren kanavan paikalle (ks. Nesterinsaaren kanava), ja vesi nousisi niin korkealle, että Häihän (ks. Häihän kanava), Kaltimon ja Nesterinsaaren kanavia ei enää tarvittaisi. Jos vesivoimalaitos rakennettaisiin, tarvittaisiin myös uittosulku.
Kaltimon uusi uittosulku suunniteltiin ja rakennettiin suhteellisen lyhyessä ajassa. Tie- ja vesirakennuslaitoksen ja Teknillisen korkeakoulun laatimat suunnitelmat valmistuivat keväällä 1956. Pian tämän jälkeen Oy Kaukas Ab aloitti vesivoimalaitoksen rakennustyöt, ja syksyllä 1956 aloitettiin myös uittosulun rakentaminen.
Suunnitelman mukaan uittosulku rakennettiin vesivoimalaitoksen yhteyteen. Uuden sulut mitat olivat 85 x 16 metriä; sulun pituus oli siis vain puolet Utran uittosulusta (ks. Utran kanava), mutta leveyttä sillä oli kaksin verroin.
Kaltimon suuren (9,1 metrin) pudotuskorkeuden vuoksi oli sulun porttirakenne tärkeä kysymys, joka ratkesi vaaka-akselisten segmenttiporttien valintaan. Tämän tyyppisiä portteja oli 1950-luvulla testattu vain Saksassa. Katsottiin kuitenkin, että tämä porttityyppi on sektoriportteja parempi, koska sulun putouskorkeus on suuri. Alempi portti nostetaan ylös, jolloin laiva purjehtii sen alitse. Ylempi portti puolestaan lasketaan sulun pohjaan tehtyyn porttikomeroon.
Kanavanrakennuksen aikana ruopattiin mm. Häihänkoski ja Paukkaja, jotka sijaitsevat Kaltimosta ylävirtaan päin. Kanavan ja ruoppaustöiden kustannukset olivat 640 miljoonaa markkaa. Uusi uittosulku avattiin liikenteelle keväällä 1959.

Kanavan mitat

Pituus

Putouskorkeus

Sulkujen lukumäärä

Sulun pituus

Sulun leveys

Sulun syvyys

? m

9,1 m

1

85 m

16 m

2,4 m


Kaltimon kanavat nykyään
Vanha Kaltimon kanava on edelleen olemassa, mutta portit on otettu pois. Alempi sulkukammio on veden alla, mutta ylempi on näkyvissä. Kanavanvartijan tal o on hyvässä kunnossa, kuten myös maapenger kanavalinjan ja kosken välillä. Koski katosi uuden kanavoinnin myötä. Paikalliset veneilijät käyttävät sulkukammiota väylänä laituriin. Väylä on merkitty reimarein, mutta virta on erittäin voimakas. Ilman Pielisjoen merikorttia ei sulun läpi kannata yrittää. Viime aikoina kanavan lähelle mantereen puolelle on rakennettu asuntoja. Kesäisin kanavalla järjestetään teatteriesityksiä ja konsertteja. Lisätietoja näistä löytyy Enon kunnan Internet-sivuilta osoitteesta www.eno.fi
Nykyistä Kaltimon uittosulkua käytetään ahkerasti purjehduskaudella. Kanavan ulkonäköä ei ole juuri muutettu korjaus- ja huoltotöistä huolimatta.

Riitta Kankkunen © 2005

Karelia soutu on tärkeä pohjoiskarjalainen kesätapahtuma. Soutajia saapuu Kaltimon sulkuun.

Kirkkonveneet ovat saapuneet kaltimon sulkuun

Kirkkonveneet ovat saapuneet kaltimon sulkuun

Vesi laskee hitaasti.

Karelia soutu on tärkeä pohjoiskarjalainen kesätapahtuma. Soutajia saapuu Kaltimon sulkuun.

Kirkkonveneet ovat saapuneet kaltimon sulkuun

Kirkkonveneet ovat saapuneet kaltimon sulkuun

Vesi laskee hitaasti.

© Kuvat 2010 Pentti Sorsa

Veneet ovat jättäneet sulun ja jatkavat kohti Joensuuta.

Kaltimon vesivoimalaitos.

Kaltimon kanava ja alempi sulkuportti.

Sulkuportti lähikuvassa.

Veneet ovat jättäneet sulun ja jatkavat kohti Joensuuta.

Kaltimon vesivoimalaitos.

Kaltimon kanava ja alempi sulkuportti.

Sulkuportti lähikuvassa.

© Kuvat 2010 Pentti Sorsa

 


Källor: Myllykylä T. Suomen kanavien historia. Helsinki: Otava; 1991. Riitta Kankkusen omat käynnit.

Ole hyvä ja lähetä kommenttejasi ja mahdollisia lisätietoja ruotsiksi tai englanniksi Bosse Arnholmille tai suomeksi Riitta Kankkuselle.

Denna sida på svenska

Klikkaa tätä sulkuporttia päästäksesi takaisin Suomen kanavien valikkoon.

 

Tätä sivua on viimeksi muutettu