Vojvodina

Den autonoma provinsen i Serbien Vojvodina Har floden Donau som gräns mot Kroatien i väster, i söder gränsar provinsen till moderlandet Serbien, i nordost till Rumänien och i nordväst till Ungern.
Från norr kommer floden Tisza in i Vojvodina som mynner ut i Donau strax öster om huvudstaden Novi Sad.
Donau och Tisza är seglingsbara inom Vojvodinas gränser.
I söder gör floden Sava en sväng in i Vojvodina. Den är farbar genom hela Vojvodina för fartyg av europaklassen IV. Dock har underhållet av farleden varit dåligt ända sedan de interna krigen i forna Jugoslavien under 1990-talet. Därmed har djupet minskat och en hel del vrak och andra hinder lämnat på dess botten. Trafiken har minskat avsevärt.

Läs mer om floden Donau här.
Läs mer om floden Tisza här.
Läs mer om floderna Sava och Drina här.


Källor: Flera olika sidor på internet.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till sidan om Europas kanaler.
Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-12-14