Rhein-Main-Donau-Kanalen

Kanal som förbinder Rhen och Main med Donau och därmed alltså Nordsjön med Svarta Havet.
Hela sjöfartsleden är 3 500 kilometer lång från Rotterdam till Donaumynningen i Svarta Havet. Av denna sträcka har 677 kilometer bearbetats för sjöfart.
Leden delas i fyra delar: 539 kilometer på Rhen från Rotterdam till Main-mynningen vid Mainz. 384 kilometer på Mainz fram till Bamberg. 171 kilometer kanal från Bamberg till Kelheim vid Donau och 2 411 kilometer på Donau från Kelheim till mynningen.
Kanalen mellan Bamberg och Kelheim är alltså 171 kilometer. Där finns 16 slussar och 7 fördämningar. På denna sträcka går kanalen genom 8 akvedukter, varav tre av stål och fem av betong. Denna kanal korsas av 115 broar för vägar, järnvägar och gångare.
Av hela sträckan har 677 bearbetats, varav 297 kilometer på Main, 171 kilometer grävd kanal mellan Bamberg och Kelheim och 209 kilometer på Donau.

Is på Donau 2012
Den stränga kylan i Europa vintern 2011/2012 har orsakat stora bekymmer för sjöfarten på Donaudelen av kanalen. På större delen av Donau stoppades all sjöfart. Det är första gången på drygt 20 år detta sker. På sina ställen var isen uppemot en halvmeter tjock, på andra ställen flöt stora isblock omkring och flera av länderna utmed Donau saknar helt isbrytare. Det var runt den 10 februari de första sträckorna stängdes och hundratals fartyg fastnade i hamnar utmed floden.
Vissa källor hävdade att det skulle att ta minst 10 dagar efter kylan har släppt innan trafiken kunde komma igång igen.

Total längd

Total lyfthöjd

Antal slussar

Max båtlängd

Max båtbredd

Max båtdjup

Max masthöjd

Max fart

3 500 km

m

16

110 m

11,4 m

2,8 m

m

knop


Kort historia:
Att förbinda Nordsjön med Svarta Havet är en gammal dröm.
Hösten 793 satte den tyske kejsaren Karl den Store 6 000 man i arbete med att gräva en kanal mellan floderna Altmühl och Regnitz, Fossa Carolina.
En sägen i folkmun hävdar att de hann gräva en 1 400 meter lång kanal och få undan 130 000 kubikmeter jord innan häftiga regn gjorde att det mesta av det de grävt upp rutschade ner i kanalen igen. Oavsett hur det är med detta förföll kanalen så småningom, men däremot inte drömmen om en farbar väg.

En nackdel med denna kanal var att slusstekniken inte var känd i Europa då kanal byggdes. Man grävde i stället flera kanaler på olika höjdnivåer med korta landsträckor emellan. Fartygen måste dras mellan de olika nivåerna, vilket var alldeles för arbetskrävande för att vara användbart.

Näste man att sätta spaden i marken var den bayerske kungen Ludwig I. Han lät gräva en kanal från Bamberg vid Main till Kelheim vid Donau. 1825 startade arbetena på den 173 kilometer långa sträckan. Det krävdes 101 slussanläggningar för att överbrygga höjdskillnaderna.
De många slussarna och kanalens ringa bredd gjorde den svår att använda, men redan vid mitten av 1800-talet fraktades runt 200 000 ton gods varje år! Efter 1900 sjönk dock trafiken på kanalen till runt hälften och alla insåg att kanalen var för liten för tidens krav. Under andra världskriget skadades kanalen och blev ofarbar.

Den gamla Main Donau-kanalen. Byggd av Bayerns kung Ludwig I och även kallad Ludvigs-kanalen.

Ludvigs-kanalen
Vy söderut från Nonnen Brucke i Bamberg.

Ludvigs-kanalen
Ny norrut från Nonnen Brucke i Bamberg.

Ludvigs-kanalen
Gamla lastkranar vid kanalen.

© Bilderna tagna 2010 av Bosse Arnholm

År 1921 bildades bolaget Rhein-Main-Donau AG av Tyska staten och Bayerska fristaten. Detta bolag skulle planera, bygga, bekosta och sedan även förvalta en kanal för att förena Rhen med Donau och göra sträckan farbar för modernt tonnage. Bolaget fick som kompensation vattenkraften i Main, Donau, Lech, Altmühl och Regnitz.
Nu tog det tid för bolaget att planera och skaffa kapital. Först 1962 kunde den första sträckan, floden Main upp till Bamberg, öppnas för den större trafiken. Nästa sträcka, den egentliga kanalen mellan Bamberg och Kelheim öppnades för trafik den 25 september 1992, och därmed var faktiskt hela sträckan från Nordsjön till Svarta Havet farbar, trots att det ännu återstod en hel del arbeten på Donau. Främst för att bredda och fördjupa farleden.
Totalt kommer hela kanalprojektet att kosta 8,5 miljarder DM, varav kanalsträckan mellan Bamberg och Kelheim kostade 4,7 miljarder.

Lär mer om Fossa Carolina här.
Se karta med de olika kanalsträckorna här.
Se bilder från den nuvarande kanalen och Donau här.
Lär mer om slussarna i Donau här.
Lär mer om floden Rhen här.


Källor: Flera olika internetsidor, bland annat via donau - donau transport entwicklingsgesellschaft, 2003, och Österreich Lexikon online, Wikipedia, samt besök på platsen 2010.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Europasidan.

 

Denna sida ändrades senast