Rhein-Main-Donau

De olika kanalsträckningarna

Fossa Carolina
Byggdes under år 793 på befallning av Karl den Store.
Nyttjade Main, Regnitz och Rednitz till Weißenburg varifrån en 3 000 meter lång kanal grävdes till Treuchtlingen vid floden Altmühl som är en av Donaus tillflöden.

Lugwigskanalen
Bayerske kungen Ludwig I startade 1825 bygget av denna 173 km långa kanal som var i bruk ända fram tills den skadades kraftigt 1945 under 2:a världskrigets slutskede. Startade vid Bamberg vid Main och slutade vid Kelheim vid Donau.

Mindorfer Linie
Under början av 1900-talet förstod man att Ludwig-kanalen var alltför liten och trång för tidens transportbehov. Många olika lösningar diskuterades och hade man de första konkreta planerna klara. Året därefter påbörjades förberedande arbeten på denna, den så kallade, Mindorfer Linie. På grund av kriget stoppades arbetena 1942.

Main-Donau-kanalen
1962 var floden Main farbar för det större moderna tonnaget och planering och arbeten med fortsättningen för helt ny kanal härifrån till Kelheim vid Donau startade. Arbetena drog ut på tiden, inte minst på grund av de många miljödiskussioner som fördes under 1960- och 1970-talen då kanalen skulle byggas genom den känsliga Altmühl-dalen. När kanalen på denna sträcka öppandes för trafik den 25 september 1992 hade den kostat totalt 2,3 miljarder Euros. 20 procent av de pengarna hade lagt på miljöskyddande åtgärder.

Hela den farbara delen av Donau betraktas som internationellt vatten och får trafikeras av fartyg från alla länder.Källor: Flera olika internetsidor, bland annat via donau - donau transport entwicklingsgesellschaft, 2003, och Österreich Lexikon online. Wikipedia.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter eller bilder till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Europasidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-12