Rhein-Main-Donau-Kanalen

Fossa Carolina

Sägnerna och teorierna är många om denna historiska kanal av vilken det än idag finns en 500 meter lång sträcka kvar!
Den teori som idag hålls som mest trolig är att Karl den Store 793 satte 6 000 man i arbete med att gräva en 3 000 meter lång kanal från Weißenburg vid floden Rednitz till Treuchtlingen vid floden Altmühl som är ett av Donaus tillflöden.
Syftet med denna kanal var att skapa möjlighet för handelsmän från båda sidor lätt och enkelt att idka handel och därmed öka deras förtjänster, vilket skulle gynna alla parter.
Tyvärr var slussbyggarkonsten vid denna tid inte känd i Europa, varför kanalen byggdes som flera avlånga 500 meter långa dammar med vallar emellan. Mellan dessa dammar tvingades man dra fartygen först upp ur ena dammen och sedan ner i nästa, eller tvärtom då man var på väg uppströms.
Efter en relativt kort tid fann man att denna transportmetod var alltför kostsam vilket betydde att kanalen ganska snart övergavs.

Numera finns bara en av de dammar som byggdes kvar till beskådande.

I orten Graben, en stadsdel i staden Treuchtlingen, finns ett museum med mer information om Fossa Carolina.


Källor: www.treuchtlingen.de/Fossa-Carolina-Karlsgrabenausstellung.372.0.html som är staden Treutchtlingens sida om kanalen, samt Wikipedia, där det även finns några fotografier av den damm som ännu finns kvar av kanalen.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter eller bilder till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Europasidan.

 

Denna sida ändrades senast 16-12-07