Sava

Källan finns i Kranjska Gora i Slovenien, 833 meter över havet, och mynnar ut i Donau i Belgrad i Serbien, 68 meter över havet. Sava är 990 kilometer lång och farbar för kommersiell sjöfart från mynningen i Donau till Sisak i Kroatien, en sträcka på nära 594 kilometer.
Sjöfarten på floden är dock kraftigt begränsad efter inbördeskrigen i det forna Jugoslavien under 1990-talet. Åtskilliga vrak och annat skräp på dess botten, tillsammans med kraftigt eftersatt underhåll kombinerat med ett kraftigt meandrande lopp försvårar dagens trafik.
Ursprungligen var floden på denna sträcka klassad för fartyg av europaklassen IV, med en största längd av 85 meter, djupgående på 2,5 meter och en största bredd av 9,5 meter. Sådana fartyg har inte kunnat utnyttja floden sedan inbördeskrigens tid, men hösten 2012 slöts ett avtal om att restaurera farleden mellan Sisak och Belgrad till klass IV med stöd från EU. I planerna ingår också att förbättra farleden uppströms från Sisak till Rugvica i Zagrebs utkanter, en sträcka på 68 kilometer. Denna sträcka skall tillåta fartyg av europaklass II.

Drina

Biflod till Sava med källa i Bosnien-Herzegovina vid sluttningarna mellan bergen Maglic och Pivska Planina och mynningen i Sava på gränsen mellan Bosnien-Herzegovina och Serbien nära Crna Bara och Bosanska Raka. Drina är 346 kilometer lång och bildar under stor del av sitt lopp gräns mellan Bosnien-Herzegovina och Serbien.
Drina är inte segelbar för kommersiell sjöfart, men är mycket populär bland kanotiser. Hela området runt floden är ett populärt turistmål för sin vackra natur.

Drina är mest känd genom nobelpristagaren Ivo Andries bok Bron över Drina. Det är en grym och dramatisk historia om det som hände i staden Visegrad under flera århundraden.Källor: Ett flertal olika internetsidor
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till sidan om Europas kanaler och floder.
Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-12-14