Tisza

Biflod till Donau som har sin källa i Ukraine och sitt längsta lopp i Ungern. 965 kilometer efter källan mynnar Tisza ut i Donau strax nedströms staden Novi Sad i provinsen Vojvodina i Serbien.
Tisza är farbar på större delen av sitt lopp och normalt flyter den tämligen lugnt. Före mittan av 1800-talet förekom ofta översvämningar då floden rann i kraftiga kurvor. 1846 startade ett projekt för att räta ut floden och detta arbete avsklutades 1880. Då hade Tisza blivit cirka 30 procent kortare.
Under 1970 byggdes Kisköre-reservoaren för att ännu mer dämpa risken för översvämningar. Resultatet blev "Tiszasjön" som blivit en mycket omtyckt badsjö och ett av de mest besökta turistmålen i Ungern.
Innan Ungern 2004 blev medlem i EU var Tisza ett nationellt vatten där det var svårt för utländska fartyg få tillstång att segla. Men efter EU-inträdet förklarades Tisza som internationellt vatten vilket gör det möjligt för utländska fartyg att navigera där.
Under de första 173 kilometrarna från mynningen i Donau och upp till staden Szeged klassas Tisza som huvudfarled och där tillåts kommersiell och internationell sjöfart. Uppströms Szeged är det bara tillåtet för fritidsbåtar att färdas. Vid 550 kilometer kommer man till staden Tokay, berömt vincentrum. Därefter blir vattenståndet opålitligt och ungefär vid staden Chop blir Tisza gränsflod mot Ukraina vilket kan ställa till det lite vad gäller visum, tull och så vidare.

Tillbaka till sidan om kanaler och floder i Ungern.


Källor: Flera olika sidor på internet.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till sidan om Europas kanaler.
Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-12-14