Ungern

Centraleuropeisk stat som gränsar till Österrike, Slovakien, Ukraina, Rumänien, Serbien, Kroatien och Slovenien.

Landet har bra förbindelser med alla sina grannländer via järnvägar och landsvägar och dessutom via floden Donau som passerar mitt igenom landet. Även på floden Tisza förekommer sjöfart, jag vet dock inte i vilken omfattning.

Balaton är centrala Europas största sjö, men den är förhållandevis grund, som mest 12,5 meter djup. Detta innebär att vattnet under somrarna kan bli uppemot 28 grader varmt. I områdena runt sjön finns stora vinodlingar. Den har under lång tid varit ett mycket populärt semestermål under somrarna och livet här liknar då livet på de mest besökta turistorterna vid Medelhavets stränder i Frankrike och Italien.

Mellan Balatonsjön och Donau går Siokanalen. Den är farbar på långa sträckor, men genomfartstrafik är inte möjlig. Trafik med sightseeingbåtar förekommer både på Balatonsjön och Siokanalen.
Siokanalen var förr, som naturlig flod, ett tillflöde till Balatonsjön, men redan under romartiden började den kanaliseras och omvandlad till avvattning av Balatonsjön och träsken öster om sjön. Från början och även under 1900-talet kunde mindre fartyg använda kanalen, men bristande underhåll har gjort den alltför smal och grund.På större delen av kanalen är vattendjupet idag 0,5 meter eller mindre.

Läs mer om Donau här.
Läs mer om Bodrogfloden här.
Läs mer om Körösfloden här.
Läs mer om Tisza här.


Källor: Flera olika internetsidor.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Europasidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-12-14