Körös

Floden Körös är en biflod till Tisza som till största delen är kanaliserad och där finns tre slussar som är 70 meter långa och 12,5 meter breda. Tyvärr är den 245 kilometer långa farleden dåligt underhållen och slussarna antingen obemannade eller obrukbara.
Lokalbefolkningen kör flitigt med sina båtar på de farbara sträckorna mellan de obrukbara slussarna, men de gästande båtar som kommer från Tisza kommer bara de första 6 kilometerna fram till den första obrukbara slussen!

Tillbaka till sidan om kanaler och floder i Ungern.


Källor: Flera olika sidor på internet.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till sidan om Europas kanaler.
Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-12-14