Ellesmere Canal

År 1791 presenterades en vittgående vision för det som kallades Ellesmere Canal vid ett möte i den lilla byn Netherpool vid floden Mersey. Visionen var att bygga en kanal från Netherpool till floden Dee, sedan vidare via staden Overton strax söder om Wrexham till floden Severn vid Shrewsbury. Från denna kanalskulle sidokanaler byggas till järnverk och kolgruvor på flera ställen samt till Llanymynech.
Visionen föll i god jord och ingenjörerna John Duncombe och William Jessop fick uppdraget att utarbeta ett förslag på sträckning. Redan 1793 lämnade parlamentet sitt godkämnnande och 1795 presenterades så en färdig plan för kanalbygget.
William Jessop utsågs till ingenjör för bygget med Tomas Telford som högste chef och redan 1795 var den allra första delen av kanalen, mellan Netherpool och floden Dee, färdig att tas i bruk.
1797 länkades denna del samman med Chester Canal och trafiken ökade kraftigt. Intäkterna från trafiken betalade den fortsatta utbyggnaden.
Nu var också Ellesmere Canal så välkänd att byn Netherpool bytte namn till Ellesmere Port.
Under arbetenas gång ändrades planerna radikalt på många ställen och sträckningen blev en helt annan tänkt. Mycket beroende av höga kostnader kombinerat med svåra tekniska problem. Även huvudmålet för kanalen, att ansluta till staden Shrewsbury övergavs då denna stad redan fått förbindelse med det nationella kanalnätet via Shrewsbury Canal. De ändrade planerna innebar också att man slopade utbygganden till den tänkta huvudkällan för vatten till kanalen. Denna källa fanns nordväst om staden Wrexham. I stället beslöt man hämta vattnet från Horseshoefallen vid Llantisilio. Man passade då också på att göra den smala rännan därifrån farbar, vilket gjorde kanalen farbar ända upp till Llangollen.
Däremot kom Ellesmere Canal aldrig fram till den stad som givit kanalen dess namn, Ellesmere! Den kom inte heller fram till det ursprungliga slutmålet Press Heath strax söder om staden Whitchurch.

År 1813 slogs Ellesmere Canal Company ihop med Chester Canal Company och bildade Ellesmere and Chester Canal Company. År 1845 slogs detta bolag ihop med Birmingham and Livepool Junction Canal och slutligen bildades Shropshire Uninion Railway and Canal Company 1846.

Under 1900-talets första hälft minskade trafiken kraftigt på kanaldelen mellan Hurleston och Llangollen och 1944 avlystes den som allmän farled. Men man fortsatte underhålla den då den användes som vattenkälla för Shropshire Union Canal och för leverans av dricksvatten till städer och byar utmed kanalen. År 1955 slöts avtal med vattenmyndigheten om fortsatt underhåll vilket säkrar denna kanaldels framtid.
Under andra halvan av 1900-talet blev denna kanaldel alltmer populär som turistmål, både för vandrande och cyklande människor och för turistande kanalbåtar.

Namnet Ellesmere Canal används idag endast på den först byggda sträckan mellan Ellesmere Port och floden Dee. Men denna del, liksom hela Chester Canal ingår numera i Shropshire Union Canal. Hela kanaldelen från Hurleston till Llangollen har fått namnet Llangollen Canal och slutligen har hela den sydligaste delen från Frankton Junction fått namnet Montgomery Canal som är en sammanslagning av sidokanalen Llanymynech och Montgomeryshire Canal.


Denna gamla karta från 1795 visar hur Ellesmere Canal var tänkt från början med många, ganska långa sidorkanaler och en helt annan huvudsträckning än den nuvarande.

Ingående/anslutande kanaler: Chester Canal, Shropshire Union Canal, Lllangollen Canal och Montgomery Canal.

Ellesmere Port Boat Museum
Detta museum ligger just där Ellesmere kanal mynnar i Machester Ship Canal. Ellesmere kanal flyter genom själva museiområdet så ett besök här ger alltså en glimt både av nutiden och det förgångna. Inne på området fins två dubbelslussar och under säsong är båttrafiken ganska omfattande.

© Bilderna tagna 2012 av Bosse Arnholm
Som framgår av museets namn finns här en mängd kanalbåtar. Av alla möjliga slag från olika tidsepoker och i vitt skilda skick. Här finns också en mängdutrustning som använts på och kring kanalerna, bland annat en "containerkran" med vidhängande container som kan ses på bilden näst längst till höger, liksom en maskinverkstad.

© Bilderna tagna 2012 av Bosse Arnholm
Kanalbåten på dessa bilder lämnar först den övre slussen och fortsätter sedan mot nästa.


Källor: Brian Roberts, Britain's Waterways, 1999. Peter L. Smith, Discovering Canals in Britain, 1997. L.A. Edwards, Map of the Inland Waterways of England and Wales, 1991. E. & R Bailey, The waterways of Britain and Europe, 1990. Charles Hadfield, British Canals, 1979, med flera. Eget besök på plats 2012.

Sänd gärna kommentarer och fler länktips till: Bosse Arnholm

Tryck här för att komma tillbaka till Europasidan.

 


Denna sida ändrades senast 12-11-12