Chester Canal

Längd

Fartygslängd

Bredd

Djup

Antal
slussar

Byggår
(Större ombyggnad)

17 miles

m

m

m

17

1772 - 1779


Chester Canal

Kanalen sedd västerut från King Charles Tower

Suckarnas bro sedd från bron vid St Martins Gate

Kanalen österut från Suckarnas bro

Northgateslussarna från uppströms

Kanalen sedd västerut från King Charles Tower

Suckarnas bro sedd från bron vid St Martins Gate

Kanalen österut från Suckarnas bro

Northgateslussarna från uppströms

Mellersta slusskammaren

Översta slusskammaren

Tower Wharf sett från stadsmuren

Tower Wharf sett från stadsmuren

Under järnvägsbron nedanför slussarna

Mellersta slusskammaren

Översta slusskammaren

Tower Wharf sett från stadsmuren

Tower Wharf sett från stadsmuren

Under järnvägsbron nedanför slussarna

© Bilderna tagna 2003 av Bosse Arnholm


Bilder från Northgate-slussarna
© Bilderna tagna 2007 av Jahn Børe Jahnsen

Restaurangbåt© Bilderna tagna 2007 av Jahn Børe Jahnsen

Kort historia:
Staden Chester som alltid varit djupt engagerad i handel och sjöfart och dragit nytta av den segelbara floden Dee ville naturligtvis även vara med och dra nytta av den ökade sjöfarten när kanalbyggande kom på modet. 1772 fick man parlamentets tillstånd att bygga en kanal från floden Dee i Chester till staden Nantwich och därifrån österut till Middlewich på Trent & Mersey-kanalen.
Det blev som man tänkt, men det tog ack så lång tid!
Man startade bygget direkt och grävde från Dee i Chester. 1779 var man framme vid Nantwich och då var pengarna slut. 71 000 pund hade kanalen kostat så långt. Vad värre var, bolaget som ägde Trent & Mersey-kanalen ville absolut inte låta Chesters kanal ansluta sig. Det bolaget fruktade att den inkomstgivande trafiken skulle ta den snabbare och enklare Chester-vägen till havet. Mot detta motstånd och utan pengar lyckades Chester-kanalen vare sig ansluta till Trent & Mersey, eller generera trafik för att få sin kanal lönsam. Kanalen drevs i likvidationstillstånd under ett antal år.

Under 1790-talet föddes planer på en kanal från Netherpool (nu Ellesmere Port) vid Mersey till floden Dee vid Chester, vidare till staden Wrexhamn, sedan till Ellesmere och slutligen till Shrewsbury vid floden Severn. Man tänkte sig även en sidokanal till Llangollen och en till Llanymynech allt för att öka chanserna till lönsam trafik.
Ett särskilt bolag startades för detta projekt som gick under namnet Ellesmere Canal. Arbetena startade direkt från två håll. Dels byggdes snabbt Wirral Line från Chester till Netherpool, dels startade man arbetena uppe i Wales med sträckan mellan Chirk och Weston och sidogrenen till Llanymynech. Wirral Line var snabbt klar och öppnades för trafik 1795. Redan från starten drog den till sig en omfattande trafik och kunde sedan hjälpa till att finansiera det övriga kanalbyggandet.
Medan byggandet fortgick ändrades förutsättningarna radikalt. En av de allra viktigaste tänkta råvarorna som skulle transporteras på kanalen var kol från Ruabon, nära Llangollen, till Chester. Men omkring 1800 fann man kol på betydligt närmare avstånd från staden, så den tänkta inkomstkällan för kanalen försvann.
För att trots allt bygga vidare på kanalen och få igen de pengar man redan satsat bestlutade man sig för en snabbare och enklare väg. Man fick sitt tillstånd ändrat och byggde kanalen färdig mellan Frankton till den "gamla" Chester-kanalen vid Nantwich. Denna del blev färdig 1805 och fullbordade då en kanalförbindelse mellan Mersey och nordöstra Wales på ett sätt som inte var tänkt. Kanalbolaget hade spenderat 450 000 pund och dess ekonomiska resurser var helt tömda. Till slut slogs bolagen för Chesterkanalen och Ellesmerekanalen samman 1813 och 1827 fick man tillstånd att bygga en förbindelse till Trent & Mersey-kanalen vid Middlewich. Dnena förbindelse blev klar 1833.
Redan 1826 gavs tillstånd för en av de viktigare kanalförbindelserna i denna del av England. En snabblänk mellan Birmingham och Mersey. Denna förbindelse fick namnet Shropshire Union Canal och drog nytta av den redan byggda Chesterkanalen. Den öppnades 1835. Till Shropshire Union kom flera kanaler i området att knytas, som hela Ellesmere-kanalen och Montgomeryshire-kanalen.
Med denna förbindelse öppnad kan man säga att cirkeln slutits. Den från början misslyckade Chesterkanalen blev en länk i en av det industrialiserade Englands viktigaste kanalleder.

River Dee

Dee sedd nedströms från Old Dee Bridge i Chester

Dee sedd uppströms från Old Dee Bridge i Chester

Old Dee Bridge sedd från Bridgeport.

Old Dee Bridge sedd från söder

Dee sedd nedströms från Old Dee Bridge i Chester

Dee sedd uppströms från Old Dee Bridge i Chester.
En laxtrappa ses längst till höger i bilden.

Old Dee Bridge sedd från Bridgeport.

Old Dee Bridge sedd från söder

© Bilderna tagna 2003 av Bosse Arnholm

Från River Dee till Chester Canal kommer man via en sluss. Denna kan enbart användas två timmar runt flod, vilket förr avsevärt begränsade trafiken.
På samma sätt kommer man inte uppströms Chester på Dee annat än vid denna tidpunkt.

Källor: Brian Roberts, Britain's Waterways, 1999. Peter L. Smith, Discovering Canals in Britain, 1997. L.A. Edwards, Map of the Inland Waterways of England and Wales, 1991. E. & R Bailey, The waterways of Britain and Europe, 1990. Charles Hadfield, British Canals, 1979.


Sänd gärna kommentarer och fler länktips till:

Tryck här för att komma tillbaka till Europasidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-12