Llangollen Canal

Llangollen Canal är numera namnet på Ellesmere Canal, vilken är samlingnamnet för flera från början fristående kanaler: Chester Canal, Ellesmere Canal, Ellesmere Canal Wirral Line, Ellesmere Branch. Llangollen Canal ingår också i Shropshire Union Canal, som förbinder Ellesmere Port med Wolverhampton.
Kanalen förbinder Llantysilio i Wales med Ellesmere Port vid Mersey.

Längd

Fartygslängd

Bredd

Djup

Antal
slussar

Byggår
(Större ombyggnad)

46 miles

m

m

m

21

1795
1804
1806
1833

Kort historia:
Under 1790-talet föddes planer på en kanal från Netherpool (nu Ellesmere Port) vid Mersey till floden Dee vid Chester, vidare till staden Wrexhamn, sedan till Ellesmere och slutligen till Shrewsbury vid floden Severn. Man tänkte sig även en sidokanal till Llangollen och en till Llanymynech allt för att öka chanserna till lönsam trafik.
Ett bolag startades för detta projekt som gick under namnet Ellesmere Canal. Arbetena startade direkt från två håll. Dels byggdes snabbt Wirral Line från Chester till Netherpool, dels startade man arbetena uppe i Wales med sträckan mellan Chirk och Weston och sidogrenen till Llanymynech. Wirral Line var snabbt klar och öppnades för trafik 1795. Redan från starten drog den till sig en omfattande trafik och kunde sedan hjälpa till att finansiera det övriga kanalbyggandet.
Medan byggandet fortgick ändrades förutsättningarna radikalt. En av de allra viktigaste tänkta råvarorna som skulle transporteras på kanalen var kol från Ruabon, nära Llangollen, till Chester. Men omkring 1800 fann man kol på betydligt närmare avstånd från staden, så den tänkta inkomstkällan för kanalen försvann.
För att trots allt bygga vidare på kanalen och få igen de pengar man redan satsat beslutade man sig för en snabbare och enklare väg. Man fick sitt tillstånd ändrat och byggde kanalen färdig mellan Frankton till den "gamla" Chester-kanalen vid Nantwich. Denna del blev färdig 1805 och fullbordade då en kanalförbindelse mellan Mersey och nordöstra Wales på ett sätt som inte var tänkt. Kanalbolaget hade spenderat 450 000 pund och dess ekonomiska resurser var helt tömda. Till slut slogs bolagen för Chesterkanalen och Ellesmerekanalen samman 1813 och 1827 fick man tillstånd att bygga en förbindelse till Trent & Mersey-kanalen vid Middlewich. Denna förbindelse blev klar 1833.
Redan 1826 gavs tillstånd för en av de viktigare kanalförbindelserna i denna del av England. En snabblänk mellan Birmingham och Mersey. Denna förbindelse fick namnet Shropshire Union Canal och drog nytta av den redan byggda Chesterkanalen. Den öppnades 1835. Till Shropshire Union kom flera kanaler i området att knytas, som hela Ellesmere-kanalen och Montgomeryshire-kanalen.

Tillflödet

Tillflödeskanalen

Tillflödeskanalen

Tillflödeskanalen

© Bilderna tagna 2003 av Bosse Arnholm

Dessa bilder av tillflödet till Llangollen Canal är tagna i utkanten av Llangollen. Vattnet till hela kanalen tas från Horse Shoe Falls i Llantisilio, och man gjorde detta tillflöde farbart för att locka mer trafik till kanalen.

Pontcysyllte Aqveduct

Akvedukten med sina pelare sedd från landnivån i väster.

Akvedukten sedd från den gamla landsvägrbon strax uppströms Dee

River Dee sedd rätt uppifrån advedukten

Akvedukten sedd från Llangollensidan

Akvedukten med sina pelare sedd från marknivån i väster.

Akvedukten sedd från den gamla landsvägbron strax uppströms Dee

River Dee sedd rätt uppifrån advedukten

Akvedukten sedd från Llangollensidan

Akvedukten med sina pelare sedd från landnivån i väster.

Akvedukten sedd från den gamla landsvägrbon strax uppströms Dee

River Dee sedd rätt uppifrån advedukten

Hela acveducten med sitt manövertorn sedd från vägbron

Narrowboat på väg över akvedukten.

Minnestavla vid akveducten som bland annat berättar att den kostade 47000 pund att bygga

River Dee sedd uppström från akvedukten

River Dee sedd nedström från akvedukten

Minnestavla vid akveducten som bland annat berättar att den kostade 47000 pund att bygga

River Dee sedd uppströms från akvedukten

River Dee sedd nedströms från akvedukten

© Bilderna tagna 2003 av Bosse Arnholm

Pontcysyllte Aqveduct

Denna akvedukt är en av kanalbyggartraditionens verkliga pärlor! Konstruerad av William Jessop och Tomas Telford och byggd Telford. Den första stenen lades 25 juli 1795 och öppnad för trafik den 26 november 1805.
Den 300 meter långa akvedukten har 19 valv som lyfter den 37 meter över floden Dee. Kanalens vatten leds är genom smidda järntråg vilka gör konstruktionen avsevärt lättare än om man byggt kanaldelen här uppe på traditionellt vis med jord och sten. På detta vis kunde även de bärande pelarna och valven göras osedvanligt smäckra.

Källor: Brian Roberts, Briatin's Waterways, 1999. Peter L. Smith, Discovering Canals in Britain, 1997. L.A. Edwards, Map of the Inland Waterways of England and Wales, 1991. E. & R Bailey, The waterways of Britain and Europe, 1990. Charles Hadfield, British Canals, 1979.


Sänd gärna kommentarer och fler länktips till: Bosse Arnholm

Tryck här för att komma tillbaka till Europasidan.

 


Denna sida ändrades senast 12-11-12