Weser

Floden Weser är med sina 452 kilometer, totalt 744 kilometer med längsta källflödet Werra inräknat, är den längsta floden med hela sitt lopp inom Tysklands gränser. Weser har förutom Werra även floden Fulda som källflöde. Werra är drygt 300 kilometer lång och Fulda cirka 220 kilometer lång. Weser får sitt namn där Werra och Fulda flyter samman i Hannoversch Münden, 453 kilometer från utloppet i Nordsjön vid Bremerhaven.
Läs mer om Werra här och mer om Fulda här.

Weser är farbar i hela sin sträckning från Hannoversch Münden till Nordsjön och sjöfarten underlättas av åtta slussar med en minsta längd av 221 meter och en minsta bredd på 12 meter. Största djupgåendet på denna sträcka 2,1 meter och den lägsta seglingsfria höjden 4,3 meter.
Vid Minden passerar Weser under en viadukt av Mittellandkanalen. På västsidan av Weser finns den gamla historiska Schacktslussen som förbindelse. Här pågår för närvarande, 2011, bygget av en ny större sluss. På ostsidan av Weser måste man passera två slussar för att komma upp till Mittellandkanalen.
Minden är för övrigt en av de största knutpunkterna för kanaltransporter i Tyskland, men där finns även ett par gästhamnar för fritidsbåtar. Dessa gästhamnar ligger alla "uppe" på Mittellandkanalen.

Förutom källflödena har Weser flera viktiga och farbara biflöden på sin väg mot Nordsjön.
Först från öster floden Aller. Lär mer om den här.
Sedan floden Lesum från öster.
Därefter floden Hunte från väster och slutligen floden Geeste från öster. Geeste ansluter till Hadelner kanal, vilket ger förbindelse med Elbe. Hunte i sin tur ansluter till Küstenkanalen som i sin tur ansluter till Ems.

1914 byggdes en stor damm i Fuldas tillflöde Eder som används för att reglera vattennivån i hela Weser. Denna damm bombades sönder under andra världskriget, men den återuppbyggdes på fyra månader.
Under årens lopp har Weser kanaliserats på ett flertal ställen på så sätt att kanaler byggdes för att räta ut de värsta krökarna. Åtta slussar har byggts mellan Hannoversch Münden och utloppet i Nordsjön. I Weser finns dessutom åtta vattenkraftverk.

Redan 1911 invigdes det första värnet mot Nordsjön i Bremen. Vid värnet fanns både kraftverk och sluss, men huvudsyftet var att minska strömmen i floden och därmed till viss del stoppa den bottenerosion som Weser starka ström gav upphov till.
Vid slutet av 1900-talet befanns det gamla värnet otillräckligt och under åren 1989 till 1993 byggdes ett helt nytt värm. År 2008 tillkom ett nytt vattenkraftverk i anslutning til värnet.
Utmed Wesers lopp finns, förutom detta kraftverk i Bremen, sju vattenkraftverk.

Den 20 september 1897 öppnades världens då största sluss i Bremerhafen, cirka 200 meter lång och drygt 21 meter bred. Med denna sluss kunde den tidens största oceangående fartyg slussas in från Wesers tidvattenberoende mynning till Kaiserhamnarna där fartygen lossade och lastade utan tidvattnets inflytande.
Denna sluss förlorade snart nog sin status som störst i världen, men fyllde dock sin uppgift väl. Men mot slutet av 1900-talet ansågs det nödvändigt att bygga en större sluss. Denna kunde invigas den 30 april 2011 med världens längsta parad av fritidsbåtar och historiska skepp av olika slag. Slussen fylldes då av 327 båtar av olika slag.
Den nya Kaiserschleuse är 305 meter lång, 55 meter bred och är 13 meter djup, vilket dock inte räcker till för att göra den till världens största sluss.Schaktslussen i Minden
Denna sluss byggdes under åren 1911 till 1914 och är sedan 1987 nationellt byggnasminne. Lyfthöjden är maximalt 13,2 meter och fartyg upp till 85 meters läng, 10 meters bredd och med ett största djupgående på 2,5 meter kan passera.

Den gamla schaktslussen i Minden som förbinder Mittellandkanalen med Weser. 2011 pågick bygge av en ny, större, sluss vid sidan om.

© Bilderna tagna 2011 av Ingrid och Bosse Arnholm

Weserschleuse Minden
Sedan ett antal år pågår utbyggnad av slussar och farleder i Weser för att göra det möjligt för grossmotorgüterschiff med 110 meters längd, 11,4 meters bredd och med ett djupgåpende på 2,8 meter skall kunna passera. I Mnden rcker alltså inte den gamla schacktslussen till, men alldeles bredvid den startade våren 2010 bygget av en ny sluss, Weserschleuse Minden. Den beräknas vara färdig att tas i bruk 2013 och år då en användbar längd på 135 meter, en bredd på 12,5 meter och tillåter ett djupgående på knappt 4 meter.
Den gamla slussen kommer att vara i fortsatt drift.


Alldeles intill den gamla slussen byggs en ny större. Denna bild är tagen från nedströms slussen.
© Bilden tagen 2011 av Ingrid och Bosse Arnholm

Schleuse Petershagen-Windheim
Slussen är 224 meter lång, 12,3 meter bred och har en lyfthöjd på 6 meter.

Inne i slussen, vy uppströms.

Inne i slussen vy nedströms

Slussportarna nedströms öppnas

På väg nedströms från slussen

© Bilderna tagna 2011 av Ingrid och Bosse Arnholm

Vyer från WeserVackra vyer utmed floden.
© Bilderna tagna 2011 av Ingrid och Bosse Arnholm

Schleuse Schlüsselburg
Slussen är 223 meter lång, 12,3 meter bred och har en lyfthöjd på 4,5 meter.

Inne i slussen

Inne i slussen

Inne i slussen

Inne i slussen

© Bilderna tagna 2011 av Ingrid och Bosse Arnholm

Staden Nienburg

Sightseeingbåt ute i Weser

Nienburgs hamn

Nienburgs hamn

Nienburgs centrum

© Bilderna tagna 2011 av Ingrid och Bosse Arnholm

Weser mellan Nienburg och Allers mynningI slussen Drakenburg

Linfärjan vid Schweringen har linan högt uppe i luften.

© Bilderna tagna 2011 av Ingrid och Bosse ArnholmMöte med märklig segelbåt.

Svanfamilj på Weser

© Bilderna tagna 2011 av Ingrid och Bosse Arnholm

Slussen Dörpen

Vid väntbryggan uppströms slussen

Lång väntan på slussning

Lång väntan även för fartyg

Ny sluss byggs vid sidan om den gamla

© Bilderna tagna 2011 av Ingrid och Bosse Arnholm

Vyer från kanalen
Området är känt för sin hästuppfödning

och sina får

Vi såg många badbåtar i detta område

© Bilderna tagna 2011 av Ingrid och Bosse Arnholm

Slussen i Bremen

© Bilderna tagna 2011 av Ingrid och Bosse Arnholm

© Bilderna tagna 2011 av Ingrid och Bosse Arnholm

Självbetjäningsslussen för fritidsbåtar i Bremen.

Vyer från kanalen

Liten färja i Bremen

Stadsvy från Bremen

Kor betar vid Wesers strand i Bremen

Stadsvy från Bremen

© Bilderna tagna 2011 av Ingrid och Bosse ArnholmHitlers U-båtsbunker Valentin

Vy från Wesers nedre lopp

En färja över Weser mellan orterna Sandstedt och Brake


Vy nedströms från färjeläget i Glückstadt


Vy uppströms från färjeläget i Glückstadt


Färjan på väg till Glückstadt


Fraktskepp kämpar uppströms Weser

© Bilderna tagna 2012 av Ingrid och Bosse Arnholm

Vyer från Weserns nedre loppSeglare på Weser.

Bremerhafen på långt håll.

© Bilderna tagna 2011 av Ingrid och Bosse Arnholm


Källor: Egna iakktagelser på plats 2011, samt en rad guideböcker och sjökort.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Europasidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-12