Schifffahrtsweg Elbe - Weser
Geeste, Beederkesa-Geeste Kanal och Hadelner Kanal

Schifffahrtsweg är en konstgjord sjöfartsled mellan Nedre Elbe vid Otterndorf till floden Geeste. Geeste mynnar i floden Weser inne i centrala Bremerhafen. Denna kombinerade led skapar alltså en skyddad väg mellan Elbes och Wesers mynningar i Nordsjön. Vattnen utanför denna halvös kust är beryktade som svåra, mest för de hårda vindar som brukar råda där.
Under århundradenas lopp har åtskilliga förslag till en skyddad vattenväg mellan Weser och Elbe lagts fram.
1542 presenterade ärkebiskopen i Bremen en plan, men ingenting blev gjort.
1608 till 1609 var det dags igen. Även denna gång var det ärkebiskopen i Bremen som spelade huvudrollen.. Nu började man också gräva, men arbetena stoppades innan man egentligen kommit någonstans.
Nya försök gjordes 1661 och 1768 till 1773. Ingetdera ledde till något resultat.
Området var under franskt herravälde under 1800-talets början. De franska herrarna utarbetade en plan under åren 1806 till 1811, men inga arbeten utfördes.
Först vid mitten av 1800-talet började saker hända då arbetena började på Hadelner Kanal. Lär om det nedan.

Geeste
Floden Geeste är Wesers sista biflöde innan Weser mynnar i Nordsjön. Geeste är farbar 25 kilometer från mynningen, men jag har inte lyckats få reda på hur lång hela floden är. Källan finns i Hipstedt.
Floden har alltid varit farbar vid tidvattnets högvatten, det vill säga under ett par timmar två gånger per dygn.
Inte långt från mynningen i Bremerhafen färdigställdes 1961 ett stormsflodsskyddsverk med en sluss. Innan dess var Geeste i hela sin längd påverkad av tidvattnet. Man kan lugnt säga att detta stormflodsskyddsverk blev klart i rättan tid, för 1962 drabbades området av en rekordstor stormflod. Utan detta skyddsverk på plats hade då centrala Bremerhafen drabbats av en mycket besvärlig översvämning.
18 kilometer uppströms mynningen i Weser sammanstrålar Geeste med Bederkesa-Geeste Kanal åt nordost. Den naturliga floden fortsätter mot sydost och är i sig farbar ytterligare några kilometer.

Beederkesa-Geeste Kanal
Under åren 1858 till 1860 grävdes denna 11 kilometer långa kanal som en förbindelse mellan Hadelner kanal och floden Geeste. Med detta fick man också en skyddad direktförbindelse mellan Elbe och Weser. Kanalen var alltså till god nytta för de mindre kommersiella pråmarna.
Några kilometer söder om Bederkesa, vid Lintig, finns en sluss.
Men 1898 byggdes en sluss i Geeste som gjorde floden så gott som tidvattenoberoende. Utan påfyllnad med det stigande tidvattnet i Geeste blev djupet i Geeste alltför lågt för att pråmarna skulle kunna utnyttja kanal och flod till fullo.
Under åren 1957 till 1961 genomfördes stora arbeten med att bredda och fördjupa Geeste, vilket tillsammans med det nya stormflodsskyddsverket gjorde att "fullstora" pråmar återigen kunde passera.

Hadelner Kanal
Hadelner Kanal byggdes under åren 1852 till 1855 som ett kombinerat avvattnings- och sjöfartssystem. Själva kanalen är 32 kilometer lång och till detta kommer 60 kilometer kanaldiken och 45 kilometer sidokanaler.
Hedelner byggdes från Otterndorf vid Elbe till Bederkesa sjö, som är dess vattenmagasin. Samtidigt som man med denna kanal reglkerade sjöns nivå, användes också dess vatten för att hålla konstant nivå i kanalen och för bevattning av åkermark utmed kanalen.

Fartyg upp till en längd på 33,5 meter, en bredd på 5 meter och ett djupgående på 1,5 meter kan passera hela denna sjöled. Den stora begränsningen är att leden har en lägsta seglingsfri höjd på 2,7 meter.

Så sent som under mitten av 1990-talet passerade en kommersiell pråm varje dag. Men sedan dess har all kommersiell trafik i praktiken upphört. Däremot har antalet fritidsbåtar ständigt ökat.

© Bilderna tagna 2011 av Bosse Arnholm

Gästhamnen i Geeste i centrala Bremerhafen med Bibbi.
Vy nedströms mot Weser.

Samma brygga sett uppifrån kajen.
Vy uppströms.

Vy nedströms med stora militärbaracker på andra sidan Geeste. Nära högvatten.

Precis uppströms tidvattensspärren i Geeste har WSV Leher Turnerschaft von 1898 en hamn. Webmasters Bibbi II gästade 1998 denna hamn. Tidvattenspärren med sin sluss ses i bakgrunden.

Vy uppströms kanalen från samma hamn.

Vy uppströms kanalen från samma hamn.

© Bilderna tagna 1998 av Bosse Arnholm

Precis uppströms tidvattenspärren i Geeste har WSV Leher Turnerschaft von 1898 en hamn. Webmasters Bibbi II gästade 1998 denna hamn. Tidvattenspärren med sin sluss ses i bakgrunden.

Tidvattenspärren med slussen sedd från hamnen.

Vy uppströms kanalen från samma hamn.
© Bilderna tagna 2011 av Bosse Arnholm

Geeste nära Bremerhafen på väg mot Bederkesa

Kanalidyll

Kanalidyll
Möte i kanalen

Kanalidyll

Slussen i Lintig

© Bilderna tagna 1998 och 2011 av Bosse Arnholm

Möter man en pråm vill det till att det finns en mötesplats!

Kanalen är trång, smal och vacker.

© Bilderna tagna 1998 av Bosse Arnholm

Möter man en pråm vill det till att det finns en mötesplats!

Kanalen är trång, smal och vacker.
© Bilderna tagna 2011 av Bosse Arnholm

Borgen Roland i Bederkesa

Gästhamn i Bederkesa på båda sidor om kanalen

Vy från kanalbron mot Bederkesa sjö
© Bilderna tagna 2011 av Bosse Arnholm

Slussen in till
Bederkesa sjö . . .

. . . dit motorbåtar inte är välkomna.

Slussen sedd från andra sidan Bederkesa-Geeste Kanal.
© Bilderna tagna 2011 av Bosse Arnholm

Kanalen mellan Bederkesa och Otterndorf

Kanalen mellan Bederkesa och Otterndorf

Kanalen mellan Bederkesa och Otterndorf

Väntan utanför slussen i Otterndorf

Väntan utanför slussen i Otterndorf

Inne i slussen

Slussen sedd från Elbe

© Bilderna tagna 2011 av Bosse Arnholm

© Bilderna tagna 2011 av Bosse Arnholm

Vy över hamnen i Otterndorf

Vy över hamnen i Otterndorf

Last i leran!

Hamnen fylld med lera


Källor: Egna iakktagelser på plats 1998 och 2011, samt en rad kanalhandböcker och sjökort.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till sidan om Weser.
Tryck här för att komma tillbaka till Europasidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-12