Dragets kanal

Kanalen är en smygväg förbi det öppna Landsort där havet kunde vara nog så vresigt och besvärligt för tungt lastade vedjakter och fiskare på väg till fiskuppköparna i Trosa i gångna tider och för sommarens småbåtsåkare i moderna tider.


Bilder

Bilder från 2004<

Bilder från 2004

Bilder från 1977

Bilder från 2004

Fortsättning österut


Total längd

Total lyfthöjd

Antal slussar

Max båtlängd

Max båtbredd

Max båtdjup

Max masthöjd

Max fart

200 m

0 m

0

? m

7 m

1,5 m

Fri höjd

5 knop


Strömmen är vanligen ett par knop och riktningen beror på lufttrycket och om vattnet i Östersjön är på väg norrut eller söderut.
Det är visserligen fri höjd i kanalen, men seglare med höga master bör passa sig för trädgrenar som hänger ut. Annars kan det sluta med byte av Vindex!

Historia
Byggd 1852. Dokumenterad som segelled redan 1219, då danske kungen Valdemar Seir passerade här på sitt korståg mot de hedniska esterna. Hans färdväg finns beskriven i en medeltida handskrift.
Vattenståndet var då tre meter högre än idag och Draget var ett sund mellan Järflotta och fastlandet.
Vid mitten av 1600-talet hade sundet grundat upp ordentligt och var omöjligt att passera för båtar. 1701 fick ägaren av Nynäs gård i uppdrag av konungen att muddra och göra sundet farbart igen, men detta arbete tycks inte blivit genomfört. Inte heller lyckades Gustav III få sundet muddrat trots ihärdiga försök i slutet av 1700-talet.
Vid mitten av 1800-talet var djupet i kanalen bara cirka tre decimeter och den unge begåvade löjtnanten Gustaf Nerman fick uppdraget att leda arbetet med att göra kanal av sundet. Ett arbete som han utförde till allas belåtenhet.
Men återigen gick igenslamningen snabbt och redan vid 1900-talets början var det dags igen. Marinens nya torpedbåtar, vilka inte var särskilt sjödugliga, behövde använda Dragets kanal. För att göra detta möjligt sprängde och rätade marinen kanalen.
I början av 1980-talet var det dags igen. Djupet i kanalen var bara 1,5 meter. En räddningsaktion pådriven av privata intressenter och med pengar från kommuner och företag genomfördes. Kanalen skoddes och muddrades till 2,2 meters djup vid medelvatten.
Denna räddningsaktion initierades och genomfördes under ledning av Nynäshamns Segelsällskap. Det skedde under åren 1981 och 1982. Arbetena utfördes så gott som helt av ideella krafter inom NSS, med gott stöd av makarna Maja och Axel Lindberg på Dragstorp och Skärgårdsstiftelsen. Man hade samlat in 227 000 kronor för ändamålet och totalkostnaden blev cirka 220.000 kronor. Själva muddringen var den enda tjänst man köpte in, och det blev också den dyraste posten.

I de senaste sjökorten anges djupet i kanalen åter till 1,5 meter. Bevisligen är det verkliga djupet större, men ovisst hur mycket.


Källor: Sjökort från 1970-talet och från 2003. STF:s årsbok 1995, Kanaler. Harald Parmell, ordförande i Nynäshamns Segelsällskap åren 1979 till 1984. Han var den drivande kraften bakom kanalens renovering 1981 till 1982.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!, ©

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 19-04-11