Dragets kanal

Dessa bilder är från år 2004


 

IVästra infarten till kanalen

Mitt i farleden, vy mot väster

Inne i kanalen

Vi närmar oss östra mynningen

Västra infarten till kanalen

Inne i kanalen

Mitt i kanalen

Vi närmar oss östra mynningen

Nära östra mynningen, vy mot väster

Vid östra mynningen, vy mot väster

Östra mynningen, vy mot väster

© Bilderna tagna 2004 av Bosse Arnholm

Nära östra mynningen, vy mot väster

Vid östra mynningen, vy mot väster

Östra mynningen, vy mot väster


Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19