Dragets kanal 1977

Västra infarten

Västra infarten

Östra infarten

Östra infarten


© Bilderna tagna 1977 av Bosse Arnholm


Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19