Fortsättning österut

Öster om Dragets kanal fortsätter farleden genom de trånga sunden norr om Järflotta.


 

Västra infarten tilld enna farled

Mitt i farleden, vy mot väster

Västra infarten tilld enna farled

Mitt i farleden, vy mot väster

Bilderna tagna 2004 av Bosse Arnholm


© Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19