Dala kanal

Farled Dalarna

Tanken är inte ny. Redan på 1700-talet ville man förbinda Siljan och Dalälven med Strömsholms kanal. Detta ansågs vara en viktig förbindelse för att bättre kunna utnyttja alla Dalarnas naturresurser, och under senare tid för att hindra utflyttningen av både arbetstillfällen och människor från bygden.
Men av dessa planer blev intet.
1968 bildades Dala Kanalsällskapet och året därefter författades en första skrivelse till landstinget med en begäran om utredning av ett sådant projekt.

Läs mer om Dala kanal.

Eftersom det var så svårt att få stat, landsting och kommuner att satsa på Dala kanal initierade Gagnefs Intresseförening en förstudie om en nedskalad Farled Dalarna. Detta med syftet att skapa en led från Orsa till Strömsholms kanal för nöjes- och turistbåtar.
Där så var möjligt skulle båtarna använda sjöarna och Dalälven. På andra ställen skulle möjligtheter för trailertransport skapas.
Ett mål är också att äntligen färdigställa Gråda kanal.

Läs mer om Farled Dalarna.

 


Källor: Farled Dalarnas hemsida, Dalakanals hemsida
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19