Gråda kanal

Planerad förbindelse vid sidan om Österdalälvens forsar i Gråda.

Kort historia:
Vid Gråda har i äldre tider alltid pågått olika verksamheter som dragit nytta av den kraft det strömmande vattnet gett.
Forsarna vid Gråda har alltid varit ett hinder för sjöfarten på Österdalälven. Redan före 1600-talet gjordes försök att gräva en kanal förbi nedre forsen. Detta försök gjordes på Djurasidan av älven. Det fullföljdes inte, men fick till följd att älven letade sig ett nytt västligare flöde.

Vid mitten av 1700-talet gjordes ett nytt försök att få en farled förbi forsarna. Denna gång kom man inte igång med några markarbeten över huvud taget.
I början av 1800-talet väcktes frågan på nytt. Denna gången fick man statligt bidrag och arbetena kom ett gott stycke på väg innan de medvetet optimistiska kalkylerna sprack och man tvingades avbryta arbetena. Arbetena påbörjades 1824 och avslutades 1857. Kanalen blev dock grävd från norr om fallen till ett stycke söder därom. Några slussar kom aldrig till stånd varför sjöfart inte blev möjlig, men kanalen och dess vatten kom sedan att användas av allehanda industrier som drog nytta av den kraft man kunde få ut.
Kanalen användes i stor utsträckning för flottning av timmer. En stor avsalusåg byggdes också här och en ny gren av kanalen grävdes fram till denna såg.
Det var järnbruken runt Siljan som var mest intresserade av förenklade transporter och därmed stötte på för att få en kanal förbi forsarna. Mot mitten eller senare delen av 1800-talet sinade malmen, de flesta bruken lades ner och därmed försvann också de främsta tillskyndarna till Gråda kanal.

När Dala Kanal-Sällskap bildades under 1970-talet väcktes frågan på nytt, och 1998 tog Gagnefs Intresseförening initiativ till nya utredningar. 2001 presenterades en förstudie som visar på möjligheterna att fullfölja Gråda kanal och utnyttja den för främst turisttrafik. Några beslut om detta är i skrivande stund inte fattade.

Se sidan om Farled Dalarna och sidan om farleder i och runt Siljan.


Nya flottbron i Gagnefs Kyrkby

Vy uppströms från gångbron mot vallen.

Vy nedströms från samma bro

Nya flottbron i Gagnefs Kyrkby

Vy uppströms från gångbron mot vallen.

Vy nedströms från samma bro

© Bilderna tagna 2004 av Leif Johansen

Vy från

Älven sedd från samma plats

Vallen

Vy från "Vallen" vid älvstranden och ner i kanalen

Älven sedd från samma plats

Vallen

© Bilderna tagna 2004 av Leif Johansen

Mitt i kanalfåran strax nedom

Mot gångbron

Det som nu är en bro övcer älven var tidigare kraftverksdamm

Mitt i kanalfåran strax nedom "Vallen"

Mot gångbron

Det som nu är en bro övcer älven var tidigare kraftverksdamm. Kraftverket låg vid andra stranden.

© Bilderna tagna 2004 av Leif Johansen

Flottbron mot Österfors.

Trailerrampen för mindre båtar med Österdalälven nedströms och väntbryggan.

En närmare bild på väntbryggan.

© Bilderna tagna 2010 av Niclas Nordström

Flottbron mot Österfors.

Trailerrampen för mindre båtar med Österdalälven nedströms och väntbryggan.

En närmare bild på väntbryggan.

Österdalälven nedströms mot Gagnef Kyrkby.

Österdalälven uppströms mot Gråda kraftverk.

Flottbron mot Västerfors.

© Bilderna tagna 2010 av Niclas Nordström

Österdalälven nedströms mot Gagnef Kyrkby.

Österdalälven uppströms mot Gråda kraftverk.

Flottbron mot Västerfors.

Österdalälven uppströms i Gagnef kyrkby med flottbron och Gagnef kyrka i bakrunden. Till höger syns passagerarbåten M/S Lisskulla.

Österdalälven nedströms i Gagnef kykby med M/s Lisskulla

Vy över Österdalälven

En närmare bild på flottbron, fotot taget ifrån Gangef kyrkby.

Österdalälven uppströms i Gagnef kyrkby med flottbron och Gagnef kyrka i bakrunden. Till höger syns passagerarbåten M/S Lisskulla. Om några år så kanske vi få se fritidsbåtar och passagerarbåtar skall passera denna flottbro för vidare färd mot Siljan och Orsasjön.

Österdalälven nedströms i Gagnef kykby med M/s Lisskulla framför. Till vänster syns Café flottbron.

Vy över Österdalälven och flottbron nedströms, fotot taget ifrån Café flottbron.

En närmare bild på flottbron, fotot taget ifrån Gangef kyrkby.

© Bilderna tagna 2007 av Niclas Nordström

Österdalälven nedströms i Gagnef kyrkby med Café flottbron och M/S LIsskulla till vänster, fotot taget ifrån flottbron.

Österdalälven nedströms i Gagnef kyrkby

En närmare bild på den nya sjösättningsrampen.

Österdalälven uppströms i Gagnef kyrkby med Gagnef kyrka som ses till höger.

Österdalälven nedströms i Gagnef kyrkby med Café flottbron och M/S LIsskulla till vänster, fotot taget ifrån flottbron.

Österdalälven nedströms i Gagnef kyrkby, fotot taget ifrån flottbron.Till höger skymtas den nya sjösättningsrampen för fritidsbåtar som gör det möjligt att ta sig förbi med trailer mellan dessa två flottbroar och Gråda kraftverk och åter sjösätta den vid Marielundsbron (där det också finns en ny sjösättningsramp) för vidare färd mot Siljan.

En närmare bild på den nya sjösättningsrampen.

Österdalälven uppströms i Gagnef kyrkby med Gagnef kyrka som ses till höger.

© Bilderna tagna 2007 av Niclas Nordström

Informationstavlan vid sjösättningsrampen.

Sjösättningsrampen.

Österdalälven nedströms mot Borlänge.

© Bilderna tagna 2009 av Niclas Nordström

Informationstavlan vid sjösättningsrampen.

Sjösättningsrampen.

Österdalälven nedströms mot Borlänge.


Hamnen i Gråda

Österdalälven nedströms i Gagnef kyrkby med Café flottbron och M/S LIsskulla till vänster, fotot taget ifrån flottbron.

Österdalälven nedströms i Gagnef kyrkby

En närmare bild på den nya sjösättningsrampen.

Här några bilder från Siljans Fartygs Förenings höstträff första helgen i september 2008. © Bilderna tagna av Anders Winter


Källor: Nordisk Familjebok, 1909. Gagnefs Intresseförening, Gråda Slussar - en förstudie 2001. Bertil Fritz, Nordåker, telefon 2003.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19