Farleder i och runt Siljan

Österdalälven i Mora
Österdalälven är farbar inne i Mora. Vid Moraparkens campingplats finns en ny gästhamn och vid Morastrand finns både ångbåtsbrygga och gästhamn.

Här finns fler bilder från Österdalälven i Mora

Österdalälven i Mora nedströms mot Siljan.
Fotot taget från rv 70 bron.

Foto: Niclas Nordström, 2007

Österdalälven i Mora nedströms mot Siljan. Fotot taget ifrån rv 70 bron.


Österdalälven uppströms Mora
Från Långlet i nordvästra Mora är Österdalälven sannolikt inte farbar upp till Spjutmo Kraftstation som har 22 meters fallhöjd.
Uppströms Spjutmo till söder om Oxberg finns Spjutmosjön som är farbar. Norr om Oxberg är älven inte farbar upp till Blybergs kraftstionen med en fallhöjd med 11 meters fallhöjd. Mellan Blybergs kraftstation och Väsa kraftstation, 10,5 meters fallhöjd, bör den vara farbar, men denna sträcka är relativt kort.
Från upppströms Väsa Kraftstation till Älvdalen och Månstabron är älven farbar såvitt jag vet. Vid högvatten kan man kanske ta sig upp till Brunnsberg, eller rent av ända fram till Trängsletdammen.
Trängsletdammen / Trängsletsjön är i sig farbar och därifrån kan man vid kraftigt högvatten komma upp till Fjätfallen och vidare upp till Särnasjön. Uppströms från Särnasjön kommer man normalt till Brattströmmen.

Texten skriven av Niclas Nordström som gjort åtskilliga egna observationer på sträckan mellan Mora och Älvdalen. Dessutom har han hämtat uppgifter från Leif Kuhlins webbsida om vattenkraftverk.

Solleröbron
Öppningsbar handvevad landsvägsbro mellan Gesunda och Sollerön i Siljan. Vid mitten av 1990-talet ersattes denna bro av en fast, med högre fri segelhöjd som tillåter passage av exempelvis s/s Engelbrekt.
Farleden går till Ryssa och Vika. I Ryssa fanns ett kolhus varifrån träkol skeppades ut fram till 1930-talet. Senare var det sjöflottningen i farleden som krävde att bron var öppningsbar. Öppnades sista gången omkring 1985-87. Bron var då i dåligt skick.
Bilderna tagna vid Siljans Fartygs Förenings utfärder till Vika viken 1973 och 1982.

Solleröbron 1973

Solleröbron 1973

Foto: Anders Winter, 1973

Foto: Anders Winter, 1973

Solleröbron 1982

Solleröbron 1982

Foto: Anders Winter, 1982

Foto: Anders Winter, 1982

Båthamnen i Rättvik
Denna hamn sköts av Båtklubben Piraten som bildades redan 1947.

SS Flottisten, byggd 1890, förtöjd vid vågbrytaren.

Båtklubben Piratens klubbhus i hamnen.

© Text och bild 2012 av Niclas Nordström

SS Flottisten, byggd 1890, förtöjd vid vågbrytaren.

Båtklubben Piratens klubbhus i hamnen.

Järnvägsbron i Leksand
Dessa bilder är tagna vid den sista broöppningen av järnvägsbron i Leksand, i augusti 1993. Det var förmodligen den sista handvevade järnvägsbron i landet,
Båten är Gustaf Wasa på återfärd från Gråda, där kanalen förhoppningvis kommer att byggas färdig, så att Österdalälven blir farbar ner till Borlänge.
Järnvägsbron byggdes 1914 då banan mellan Insjön och Rättvik blev färdig.
Till slut tröttnade Banverket på broöppnandet och ersatte den öppningsbara delen med en så kallad spårbro.

Leksands järnvägsbro 1993

Leksands järnvägsbro 1993

Foto: Anders Winter, 1993

Foto: Anders Winter, 1993


Källa: Anders Winter
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 13-11-19