Kalkkinenkarta

Kalkkisten kanava
Kalkkinen kanal

Päijänteen vedet laskevat Ruotsalainen-järveen ja siitä edelleen Kymijokeen Kalkkisten kosken kautta. Reitin kanavoinnista ehdittiin tehdä useita anomuksia, ennen kuin keisari hyväksyi senaatin puoltaman hankkeen määrärahoineen vuonna 1875. Senaatti puolsi hanketta, koska Vesijärven kanavan liikenne oli alkanut vilkkaana ja uusi kanava helpottaisi puun uittoa Kymijoelle.
Kanavan rakentaminen alkoi vuonna 1875. Kanava avattiin liikenteelle syksyllä 1878. Sulku terhtiin samalla tekniikalla kuin muutamaa vuotta aikaisemmin valmistuneessa Vesijärven kanavassa. Myös sulun koko oli täsmälleen sama kuin Vesijärven kanavassa.
Kanavaa korjattiin perusteellisesti jo 1892-93. Kanava palveli etenkin Heinolan kaupunkia, johon hankittiinkin nopeasti useita laivoja. Sulutusmäärät kasvoivat vuosisadan vaihteesen mennessä noin 1 000 sulutukseen vuodessa. Seuraavien vuosikymenien aikana kanavassa sulutettiin noin 2 000 alusta vuosittain, mutta vuonna 1932 valmistunut rautatie Lahdesta Heinolaan vähensi kanavan liikenteen heti puoleen.
Toisen maailmansodan jälkeen Suomen teollisuuden kasvaessa myös uitot lisääntyivät. Kun samaan aikaan siirryttiin nippu-uittoihin, kävivät vanhat sulut pieniksi. Uittaminen oli niissä hidasta ja työlästä. Kanavia ryhdyttiinkin uudistamaan uittoja varten. Samaan aikaan lisäksi matkustajaliikenne sisävesillä väheni jyrkästi, joten kanavia käytettiin pääasiassa uittoihin.
Myös Kalkkisten kanava uudistettiin 1961-64. Koska Kalkkisten kanavaa oli tarkoitus käyttää myös Päijänteen vedenpinnan säännöstelyyn, päädyttiin mittavaan sulkuun, jonka pituus on 500 m, leveys 20 metriä ja syvyys 5-7 metriä. Sulku varustettiin segmenttiportein.
Uitot lisääntyivätkin uudessa kanavassa nopeasti. Kun sulutusmäärät olivat 1950-luvun lopulla laskeneet jo noin 500 sulutukseen vuodessa, niin heti vuonna 1964 sulutuksia kertyi uusitussa kanavassa yli 1 600. Seuraavien vuosien aikana sulutusten määrä kiipesi jo yli 3 000:n.
Nykyisin Kalkkisten kanavassa uitot ovat jälleen vähentyneet rajusti. Eniten sulutetaankin huvialuksia. Vuosittain kanavassa on noin 2 500 sulutusta.

Tarmo Hurskainen © 2005

Pituus

Putouskorkeus

Sulkujen lukumäärä

Max aluksen pituus:

Max aluksen leveys

Max aluksen syväys:

Max maston korkeus

Sulutuksia vuodessa

1 315 m

0,9 - 1,15 m

1

450 m

10,0 m

2,4 m

11 m

2 500


Kanavan yläsuu lännestä katsottuna.

Pitkässä kanavassa sisällä. Taustalla yläportti.

Kanavan yläsuu lännestä katsottuna.

Pitkässä kanavassa sisällä. Taustalla yläportti.

© Kuvat Terhi ja Martti Grönroos

Segmenttiportti alhaalla.

Kanavan varrelle on istutettu puurivistöt 1960-luvun alussa.

Segmenttiportti alhaalla.

Kanavan varrelle on istutettu puurivistöt 1960-luvun alussa.

© Kuvat Terhi och Martti Grönroos

Kalkkisten uittokanava. Vene menossa alavirtaan eli itään päin.

Kalkkisten uittokanava länteen eli Päijänteelle päin. Taustalla näkyy yläpuolinen sulkuportti, joka on jo noussut veden alta.

Kanavan yli kulkevalta sillalta alajuoksulle päin otettu kuva. Taustalla näkyy kaivannolla halkaistu Iitolansaari.

Kalkkisten uittokanava. Vene menossa alavirtaan eli itään päin.

Kalkkisten uittokanava länteen eli Päijänteelle päin. Taustalla näkyy yläpuolinen sulkuportti, joka on jo noussut veden alta.

Kanavan yli kulkevalta sillalta alajuoksulle päin otettu kuva. Taustalla näkyy kaivannolla halkaistu Iitolansaari.

© Kuvat Lauri Muranen

Sillalta Päijänteelle päin otettu kuva. Moottorialus Ramona etualalla. Taustalla m/s Suomen neito.

Kalkkisten kanavan ylittäneen alkuperäisen kääntösillan työpiirustuksia 1870-luvulta kanavan rakentamisen aikaan.

Vanha maisemakortti kanavasta.

Sillalta Päijänteelle päin otettu kuva. Moottorialus Ramona etualalla. Taustalla m/s Suomen neito.
© Kuvat Lauri Muranen

Kalkkisten kanavan ylittäneen alkuperäisen kääntösillan työpiirustuksia 1870-luvulta kanavan rakentamisen aikaan.
© Kuvat Lauri Muranen

Vanha maisemakortti kanavasta. Huomaa, että kanavalla oli tuohon aikaan ruotsinkielinen nimi Kalkis kanal.


 


Lähteet: Myllykylä T. Suomen kanavien historia. Helsinki: Otava; 1991. Omat käynnit
Ole hyvä ja lähetä kommenttejasi ja mahdollisia lisätietoja ruotsiksi tai englanniksi Bosse Arnholmille tai suomeksi Tarmo Hurskainen.

Denna sida på svenska

Klikkaa tätä sulkuporttia päästäksesi takaisin Suomen kanavien etusivulle.

 

Tätä sivua on muutettu viimeksi