Strömsholms kanal


 

Klicka för slussprofil

Den 110 kilometer långa farleden går genom 14 sjöar. Den följer Kolbäcksåns vattensystem från Smedjebacken i norr till Strömsholm vid Mälaren i söder. 12 kilometer är grävd kanal.


Total längd

Total lyfthöjd

Antal slussar

Max båtlängd

Max båtbredd

Max båtdjup

Max masthöjd

Max fart

110 km

100 m

26

18 m

5 m

1,35 m

2,5 m

4 knop


Semla sluss från Semla nedre

Sörstafors sluss

Borgåsund

Från sjön Norra Barken

Ängelsberg

Borgåsund


Se bilder från slussarna här.

Kort historia:
Strömsholms kanal byggdes för att underlätta transporterna av de viktiga metallerna från Bergslagen ner till exporthamnen Stockholm. Bergskollegium, som hade hand om landets gruvdrift utsåg Johan Ulfström till projektör. Byggarbetena påbörjades 1772, men drog ut på tiden. Man hade beräknat sex års byggtid, men främst svårigheten att få fram pengar sinkade arbetet. Detta trots att till och med kung Gustav III bidrog med en summa pengar ur sin privata kassa. Redan år 1787 gjorde Gustav III en första inspektionstur på de då färdiga delarna av kanalen, men helt färdig blev kanalen inte förrän 1795.
Kanalen blev snabbt livligt trafikerad och fartygen allt större så under åren 1842 till 1860 byggdes kanalen om på flera ställen, gjordes större och fick på en del ställen nya slussar.
Kanalen var normalt isfri och öppen för trafik under sju till åtta månader per år och under 1890-talet transporterades som mest cirka 200 000 ton gods och 13 000 passagerare på kanalen, men när Stockholm - Westerås - Bergslagens Järnväg öppnades minskade kanalens betydelse och trafiken minskade. Den sista godstransporten passerade 1948.
På Strömsholms kanal blev de så kallade smedjebackarna, segeljakter byggda vid något av de många varven i bygden, populära. Dessa tog mellan 60 och 70 ton last och klarade åtta eller nio resor under en säsong.
När nyttotrafiken upphörde föll kanalen i träda.
Under åren 1962 till 1970 rustades den upp och har sedan dess använts för turisttrafik. Ytterligare en upprustning gjordes 1978 för att underlätta för kanotturister och sedan 1984 trafikeras kanalen av passagerarbåtar igen.

Kanalen har egen sida på Internet.
Borgåsunds Hamncafé och Gästhamn vid kanalens mynning i Mälaren har egen hemsida med information om kanalen.
Redan på 1700-talet planerade man att förlänga Strömsholms kanal mot Dalälven och Siljan. Ett möjligt sätt att göra det vore att följa Kolbäcksåns lopp från Smedjebacken till sjön Väsman vid Ludvika och sedan vidare norrut. Niclas Nordström har gjort en fotografisk resa mellan Smedjebacken och Ludvika. Följ den resan här.


Källor: Kanalens hemsida, sjökort, turistbroschyrer, samt flera olika böcker.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19