Ängelsberg

Engelsbergs Bruk

Redan under 1300-talet startades järnhantering i Ängelsberg, som då skrevs Engelsberg. Redan under 1700-talet fanns tre masugnar, tre hammarsmedjor och en sågkvarn här. Vid slutet av 1800-talet producerades drygt 10 ton tackjärn per dygn!
Fram till 1929 varade "järnålden" i Ängelsberg, då produktionen lades ner, men så gott som hela bruket finns kvar och är dessutom mycket väl bevarat. Med byggnader som masugnar, smedjor, herrgård, bostäder och ekonomibyggander uppförda från 1600-talet fram till början av 1900-talet ännu väl bevarade. Dessa byggnader är numera skyddade som byggnadsminnesmärke och är dessutom, sedan 1993, upptagna på UNESCOS världsarvslista.

Vackert hus vid kanalen

Ängelsberg

Gästhamnen i Ängelsberg

Vackert hus vid kanalen

Ängelsberg

Gästhamnen i Ängelsberg

© Bilderna tagna 2008 av Bengt-Olof Johansson

Oljeön

Oljeön alldeles utanför Ängelsberg i sjön Åmänningen har fått sitt namn efter den verksamhet som Pehr August Ålund startade på ön år 1875. Ålund hade kommit på en metod att vidareraffinera råolja med hjälp av ånga och uppförde då ett raffinaderi på denna ö.
Han impoterade råolja från USA, Galizien och Ryssland och det som mest producerades var lysfotogen, smörjoljor och läderoljor av olika slag som främst såldes till järnbruk och gruvor utmed Strämsholms kanal. Runt raffinaderiet växte ett litet samhälle upp.
Raffineringen pågick fram till 1902 då annan verksamhet startades. 1927 upphörde den industriella verksamheten på ön.
Oljefabriken är idag ett mycket välbevarat industriminne som är öppet för besökare under sommaren. Det lär vara världens äldsta bevarade oljefabrik.

Färjan Petrolia mellan Oljeön och Ängelsberg

Färjan Petrolia mellan Oljeön och Ängelsberg

Färjan Petrolia mellan Oljeön och Ängelsberg

Färjan Petrolia mellan Oljeön och Ängelsberg

© Bilderna tagna 2008 av Bengt-Olof JohanssonSänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Strömsholmssidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19