Kolbäcksån

Redan på 1700-talet ville man förbinda Siljan och Dalälven med Strömsholms kanal. Detta ansågs vara en viktig förbindelse för att bättre kunna utnyttja Dalarnas alla naturresurser. Av dessa planer blev dock ingenting.
En möjlig väg för denna förbindelse vore att förlänga Strömsholms kanal upp genom Kolbäcksån till sjön Väsman vid Ludvika, och fortsätta mot Dalälven därifrån.
Niclas Nordström har gjort en fotografisk resa från sjön Väsman vid Ludvika till sjön Norra Barken vid Smedjebacken, där ju Strömsholms kanal idag har sin slutstation.
Följ med på denna resa!


Läs också om kanalplaner vid Väsmans norra ända här.
Se även sidan om Norra kanalprojektet.

Nya båthamnen in Ludvika, i bakgrunden den nybygda restaurangen Piren.

Restaurang Piren, Ludvika.

Segelbåtar i Väsman, fotot taget från restaurang Piren.

Kolbäcksån uppströms mot utloppet från Väsman (155 m.ö.h). Fotot taget från bron som är f.d Björbobanan, numera gång och cykelväg.

Nya båthamnen in Ludvika, i bakgrunden den nybygda restaurangen Piren.

Restaurang Piren, Ludvika.

Segelbåtar i Väsman, fotot taget från restaurang Piren.

Kolbäcksån uppströms mot utloppet från Väsman (155 m.ö.h). Fotot taget från bron som är f.d Björbobanan, numera gång och cykelväg.

© Bilderna tagna 2007 av Niclas Nordström

Kolbäcksån nedströms ifrån f.d Björbobanan, i bakgrunden Bergslagsbanans bro.

Kolbäcksån nedstöms om Bergslagsbanans bro. I bakgrunden en träbro som förbinder Ludvika Herrgård med Ludvika Ulrica kyrka.

Träbron över Kolbäcksån (också här med ett litet lusthus) framför baksidan av Ludvika Herrgård.

Träbron över Kolbäcksån uppströms.

Kolbäcksån nedströms ifrån f.d Björbobanan, i bakgrunden Bergslagsbanans bro.

Kolbäcksån nedstöms om Bergslagsbanans bro. I bakgrunden en träbro som förbinder Ludvika Herrgård med Ludvika Ulrica kyrka.

Träbron över Kolbäcksån (också här med ett litet lusthus) framför baksidan av Ludvika Herrgård.

Träbron över Kolbäcksån uppströms.

© Bilderna tagna 2007 av Niclas Nordström

Kolbäcksån närmare riksväg 50 bron nedströms.

Kolbäcksån passerar uppströms under riksväg 50 bron söder om träbron som kan skymtas i bakrunden.

Kolbäcksån nedströms efter att den har passerat riksväg 50 bron, i bakgrunden skymtas Ludvika kraftstation.

Kolbäcksån nedströms efter att den passerat riksväg 50 bron och på väg till Gårlången (137 m.ö.h). Till vänster skymtas Ludvika kraftstation.

Kolbäcksån närmare riksväg 50 bron nedströms.

Kolbäcksån passerar uppströms under riksväg 50 bron söder om träbron som kan skymtas i bakrunden.

Kolbäcksån nedströms efter att den har passerat riksväg 50 bron, i bakgrunden skymtas Ludvika kraftstation.

Kolbäcksån nedströms efter att den passerat riksväg 50 bron och på väg till Gårlången (137 m.ö.h). Till vänster skymtas Ludvika kraftstation.

© Bilderna tagna 2007 av Niclas Nordström

Kolbäcksån uppströms efter att den har passerat Ludvika kraftverk som kan skymtas i bakgrunden.

Kolbäcksån uppströms efter att den passerat Ludvika kraftverk, i bakgrunden stadsdelen Åkerkullen.

Kolbäcksån nedströms mot Gårlången.

Vy över Gårlången (137 m.ö.h), till väster Kolbäcksåns mynning.

Kolbäcksån uppströms efter att den har passerat Ludvika kraftverk som kan skymtas i bakgrunden.

Kolbäcksån uppströms efter att den passerat Ludvika kraftverk, i bakgrunden stadsdelen Åkerkullen.

Kolbäcksån nedströms mot Gårlången.

Vy över Gårlången (137 m.ö.h), till väster Kolbäcksåns mynning.

© Bilderna tagna 2007 av Niclas Nordström

Gångbron över Gårlången mot Biskopsnästet, fotot taget i Landforsen utanför Ludvika.

Gårlången mot Ludvika, fotot taget ifrån gångbron i Landforsen.

Gårlången mot Övre Hillen (137 m.ö.h), fotot taget från gångbron i Landforen.

Gamla riksvägsbron i Norsbro, utanför Ludvika. Till höger Café Kardebrumma.

Gångbron över Gårlången mot Biskopsnästet, fotot taget i Landforsen utanför Ludvika.

Gårlången mot Ludvika, fotot taget från gångbron i Landforsen.

Gårlången mot Övre Hillen (137 m.ö.h), fotot taget från gångbron i Landforen.

Gamla riksvägsbron i Norsbro, utanför Ludvika. Till höger Café Kardebrumma.

© Bilderna tagna 2007 av Niclas Nordström

Kolbäcksån passerar under den gamla riksvägsbron i Norsbro uppströms mot Övre Hillen. I bakgrundes den nuvarade riksvägsbron (riksväg 66).

Kolbäcksån efter att den passerat under den gamla riksvägsbron nedströms mot Nedre Hillen (136 m.ö.h).

Café Kardebrummas serveringsflotte liggandes uppströms i Kolbäcksån.

En närmare bild på den gamla järnvägsbron i Morgårdshammar.

Kolbäcksån passerar under den gamla riksvägsbron i Norsbro uppströms mot Övre Hillen. I bakgrundes den nuvarade riksvägsbron (riksväg 66).

Kolbäcksån efter att den passerat under den gamla riksvägsbron nedströms mot Nedre Hillen (136 m.ö.h).

Café Kardebrummas serveringsflotte liggandes uppströms i Kolbäcksån.

En närmare bild på den gamla järnvägsbron i Morgårdshammar.

© Bilderna tagna 2007 av Niclas Nordström

Kolbäcksån i Morgårdshammar nedströms mot Smedjebacken, i bakrunden Morgårdshammars kraftverk.

Kolbäcksån vid Morgårdshammars kraftstation uppströms, i bakrunden skymtar landsvägsbron i Morgårdshammar.

Morgårdshammars kraftverk vid Kolbäcksån nedström mot Smedjebacken.

Kolbäcksån i Morgårdshammar uppströms mot Morgårdshammars kraftverk.

Kolbäcksån i Morgårdshammar nedströms mot Smedjebacken, i bakrunden Morgårdshammars kraftverk.

Kolbäcksån vid Morgårdshammars kraftstation uppströms, i bakrunden skymtar landsvägsbron i Morgårdshammar.

Morgårdshammars kraftverk vid Kolbäcksån nedström mot Smedjebacken.

Kolbäcksån i Morgårdshammar uppströms mot Morgårdshammars kraftverk.

© Bilderna tagna 2007 av Niclas Nordström

Kolbäcksån i Morgårdshammar nedströms mot Smedjebacken.

Kolbäcksån i Smedjebacken uppströms mot Morgårsdshammars kraftverk.

En bild på landsvägsbron i Smedjebacken, under bron skymtar dammluckorna till Smedjebackens kraftverk.

Vy över Kolbäcksån från landsvägsbron i Smedjebacken uppströms mot Morgårdshammars kraftverk.

Kolbäcksån i Morgårdshammar nedströms mot Smedjebacken.

Kolbäcksån i Smedjebacken uppströms mot Morgårsdshammars kraftverk.

En bild på landsvägsbron i Smedjebacken, under bron skymtar dammluckorna till Smedjebackens kraftverk.

Vy över Kolbäcksån från landsvägsbron i Smedjebacken uppströms mot Morgårdshammars kraftverk.

© Bilderna tagna 2007 av Niclas Nordström

Smedjebackens kraftverks kontrollhus.

Smedjebackens kraftverks dammluckor i Kolbäcksån nedströms mot Norra Barken.

Bild ovan dammluckorna vid Smedjebackens kraftverk, till väster  skymtar landsvägsbron.

Kolbäcksån efter att den passerat Smedjebackens kraftverk nedströms mot Norra barken, i barkrunden skymtar delar av Fundias industriområde.

Smedjebackens kraftverks kontrollhus.

Smedjebackens kraftverks dammluckor i Kolbäcksån nedströms mot Norra Barken.

Bild ovan dammluckorna vid Smedjebackens kraftverk, till väster skymtar landsvägsbron.

Kolbäcksån efter att den passerat Smedjebackens kraftverk nedströms mot Norra barken, i barkrunden skymtar delar av Fundias industriområde.

© Bilderna tagna 2007 av Niclas Nordström

Här kommer Kolbäcksån ut under Fundia indusrtiområde och har snart mynnat ut i Norra Barken. I bakrunden till höger ångbåten S/S Runn.

Ångbåten S/S Harge liggandes i Kolbäcksån uppströms mot Fundia indusriområde vars delar kan ses till vänster.

Ångbåten S/S Kuriren liggandes i Kolbäcksån nedströms mot Norra Barken.

Smedjebackens gästhamn

Här kommer Kolbäcksån ut under Fundia indusrtiområde och har snart mynnat ut i Norra Barken. I bakrunden till höger ångbåten S/S Runn.

Ångbåten S/S Harge liggandes i Kolbäcksån uppströms mot Fundia indusriområde vars delar kan ses till vänster.

Ångbåten S/S Kuriren liggandes i Kolbäcksån nedströms mot Norra Barken.

Äventyret kan börja! Här börjar (eller slutar) Strömsholms kanal vid gästhamen i Smedjebacken vid Norra Barken (100 m.ö.h). Här kanske i framtiden farled Dalarna kan börja med hjälp av trailing för färd mot Borlänge eller Ornars för vidare färd på Dalälven mot Siljan eller Runn.

© Bilderna tagna 2007 av Niclas Nordström


Källor: Niclas Nordström
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19