Norra kanalprojektet

Tänkt kanal mellan Dalarna och Mälaren

 

Redan på 1700-talet smiddes planer på en kanal från Storsjön i Jämland, via Siljan och Dalälven. De många naturrikedomarna i Dalarna skulle då kunna utnyttjas avsevärt billigare.
Man kan se byggandet av Strömsholms kanal som ett första delprojekt av denna avsevärt längre kanal.
Sedan Strömsholms kanal moderniserats under åren 1846 till 1860 blev detta projekt åter aktuellt och överstelöjtnanten J. Edström fick uppdraget att staka ut en kanal från Strömsholms kanals nordligaste del i sjön Norra Barken till Daläven norr om Borlänges forsar.
Det fanns flera möjliga vägar att gå. Antingen följa Kolbäcksån via en rad små sjöar till Ludvika och sjön Väsman. Därefter vidare norrut antingen mot Mockfjärd eller mot sjön Rämen för att där knyta an till Grängshammarån där det redan fanns en del kanaliserade sträckor och slussar. Eller att gräva sig fram längre österut. Från Norra Barken via Stimmerboån, Matsboån och Åsmansboån till Järnsjön vid Grängshammarsån.

Väsmans sjösystem utvecklas
För att utveckla tillgängligheten och öka möjligheterna att utnyttja sjön Väsman har Alliansen Vattendraget bildats. På initiativ av Bengt Åkman samarbetar nu båtklubbar i Ludvika, Nyhammar och Saxdalen med kanot och seglarklubbar i området. Denna allians har redan fått 100 000 kronor i bidrag från Ludvika kommun och 540 000 kronor, fördelat över två år, i bidrag från EU via Leader Bergslagen.
Bidragen skall i första hand gå till olika sätt att främja båtlivet på och tillgängligheten till sjön Väsman.
Högt upp på önskelistan står ett GPS-baserat sjökort, nya sjömärken och farledsutmärkning, samt nya bryggor och rastplatser. Alliansen har beräknat att det skulle kosta 1,4 miljoner kronor att förverkliga alla sina önskemål, så de bidrag som nu beviljats räcker inte till allt. Hårda prioriteringar väntar alltså.

Hamnen i Ludvika byggs ut
I början av år 2012 påbörjade Ludvika Motorbåtsklubb utbyggnaden av sin hamn vid sjön Väsman med anläggandet av en ny hamnpir. Grundstenarna till detta bygge är den sprängsten klubben fått gratis från det stora ABB-bygget.
Piren beräknas bli klar till båtsäsongen 2012. Under 2013 skall en ny brygga byggas inne i hamnen. Där blir plats för cirka 25 båtar. 2014 fortsätter utbyggnaden av marinan med bygget av tankstation och latrintömning och 2015 blir det festlig invgigning av den utbyggda hamnen.
Ludvika Motorbåtklubb satsar mellan 0,5 och 0,6 miljoner kronor på detta och hoppas klara satsningen utan att ta fler lån. Medlemmarnas egna arbetsinsatser skall göra det möjligt.

Läs också om kanalplaner vid Väsmans norra ända här.
Se även sidan om Kolbäcksån

Vy över Lyviken ut mot Väsman.

En närmare bild på den nya väntbryggan.

Vy över Ludvika Motorbåtsklubb gamla klubbhus med den nya väntbryggan snett till höger om huset.

Ytterligare en bild på den nya väntbryggan med det gamla klubbhuset i bakrunden.

Vy över Lyviken i Ludvika ut mot Väsman.

En närmare bild på den nya väntbryggan.

Vy över Ludvika Motorbåtsklubb gamla klubbhus med den nya väntbryggan snett till höger om huset.

Ytterligare en bild på den nya väntbryggan med det gamla klubbhuset i bakrunden.

© Bilderna tagna 2009 av Niclas Nordström

Niclas Nordström har också gjort en fotografisk resa längs Kolbäcksån mellan Smedjebacken och Ludvika. Följ den resan här.


Källor: Olof Eriksson, Tunaåarna och vattenkraften, förmedlat av Åke Johansson. Tidningen Dala Demokraten, 2009.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19