"Sluls" - slussen som kan rädda Vänersjöfarten

Förslag på sluls

Förslag på sluls

© Teckningarna
har ställts till
förfogande av
Sting.nu i Sverige

En nykonstruerad typ av sluss, en sluls, under den nya älvbron i Göteborg kan bli räddningen för Vänersjöfarten!
Det var uppfinnaren Yahya CAN i Göteborg som kom på idén om denna omvända sluss och fick med sig ett gäng kompisar som 2012 startade bolaget Gothenburg Sluls Group som nu driver på för att förverkliga idén.
Konstruktionen ser egentligen ut som en helt vanlig sluss med en stor kammare och portar i båda kortsidorna. Skillnaden mot en vanlig sluss är att den byggs mitt i älven under den blivande brons högsta spann och de fartyg som passerar åker både in i och ut ur slussen på samma nivå.
Ordet sluls är ursprungligen holländskt och betyder negativ eller inverterad sluss.
När ett fartyg skall passera kör det in kammaren och portarna stängs. Sedan sänks vattennivån inne i slulsen så mycket att fartyget kan passera under bron. När passagen under bron gjorts höjs vattennivån igen och fartyget kan fortsätta sin färd.
En sluls som denna anses påverka miljön mycket lite. Den energi som används går enbart till att öppna och stänga portarna och att pumpa ur vatten då portarna stängts. När fartygen sedan skall höjas igen tas av det strömmande vattnet utan energitillförsel.

Frågan om den nya älvbron fick i september 2014 klartecken från Mark- och Miljödomstolen. Enligt domslutet får bron vara stängd under rusningstrafik mornar och kvällar och att bron skulle öppnas för fatyg övriga tider. Det är ännu oklart om domslutet kommer att överklagas.
- Vi har informerat och haft samråd med många parter som påverkas av den lägre bron och det stopp för broöppningar som skall gälla under rusningstid, säger Stefan Andtbacken, informatör på Gothenburg Sluls Group.
Han berättar att företaget haft åtskilliga samråd med kommunala myndigheter och företagare i områdena runt Göta Älv och Vänern. De allra flesta är positiva till en sluls under bron, även om några skulle föredra att bron byggs högre eller att den ersätts av en tunnel under älven. I exempelvis Karlstad där man för närvarande bygger ut sina hamnar kraftigt är man mycket oroade över de kraftiga restriktionerna för sjöfarten under den nya bron om en sluls inte byggs.
Den enda kommun där man haft samråd och som inte är intresserad av detta projekt är sjöfartsstaden Göteborg!

Med tanke på sjöfartens stora betydelse för Göteborg är det ställningstagandet obegripligt.
Om man tänker på att sjöfrakter gör minst miljömässiga utsläpp, att de är det energisnålaste transportslaget och dessutom det säkraste transportmedlet är Göteborgs ställningstagande i denna fråga underligt. Vill man verkligen ha mer långtradartrafik genom stadens centrala delar?
Vore det inte bättre för Göteborg att i stället påverka så att fler transporter genom staden flyttas över till sjöfarten?

Läs mer om ett nederländskt alternativ.
Läs mer om Göta Älv / Trollhätte kanal här.


Sänd gärna fler frågor till: mig! Jag svarar så snabbt och så gott jag kan.

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast