"Sluts" - Alternativ till "Sluls"

Förslag på sluts

Förslag på sluts

Förslag på sluts

Förslag på sluts

© Teckningarna har ställts till förfogande av Royal HaskoningDHV i Nederländerna.

Det nederländska företaget Royal HaskoningDHV har konstruerat ännu en ny typ av sluss, den lutande slussen.
Hela denna anläggning läggs mitt under en bro eller annat höjdhinder. Denna sluss består av två parallella slusskammare med en lång axel emellan sig. Runt denna axel kan hela slussen vridas åt ena eller andra hållet.
Då höga båtar skall passera vrids den ena sidan upp 15 grader sedan kan båtarna kan köra in och fylla hela den första halvan av slusskammaren. När alla båtarna kommit in stängs slussluckan akter om dem.
Sedan vrids hela konstruktionen först till vågrät position och sedan ytterligare 15 grader neråt. Därefter kan båtar med master mer än 8 meter högre än brohöjden passera under bron utan problem.

Denna procedur kräver oerhört liyten tillförsel av energi för att fungera. Då de två trågen alltid väger exakt lika mycket krävs mycket lite energi för att få "slussen" att höja eller sänka sig. Merparten av den energin får man från de solceller som monteras. Den mängd energi som behöver tillföras beräknas vara lika mycket som en av de bästa eko-lamporna förbrukar under fyra timmar.
Enligt konstruktören Carolus Poldervaart beräknar byggkostnaden för denna vridande sluss till 60 miljoner euro. Installerad under e öppngsbarn bro med många broöppningar räknar han med att kostanden för denna "sluss" skall vara betald på 12 år.
Eftersom denna sluss inte förbrukar något vatten kan den också med fördel användas i kanaler som måste förlita sig på regnvatten för att hålla vattennivån.

Läs mer om det göteborgska alternativet.


Sänd gärna fler frågor till: mig! Jag svarar så snabbt och så gott jag kan.

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast