Vaajakoski kanal
Vaajakosken kanava

Vaajakoski kanal från söder.

Vaajakoski kanal från söder.

Vaajakoski kanal från söder.

Vaajakoski kanal från söder. Ett gammalt kraftverk till vänster vid kanalen och ett rött nytt kraftverk på höger hand. Riksvägens broar i förgrunden.
© Bild: Aarno Isomäki

Vaajakoski kanal från söder.
© Bild: Arto Halttunen

Vaajakoski kanal från söder.
© Bild: Arto Halttunen

Slussens nedre port och där bakom det gamla kraftverket.

En frtidsbåt på väg nedströms inne i slussen.

© Bilderna tagna av Antti Rakkolainen 2011

Slussens nedre port och där bakom det gamla kraftverket.

En frtidsbåt på väg nedströms inne i slussen.

 


Källor:
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16