Salmelakarta

Salmela flottningskanal
Salmelan uittokanava

Salmela kanal ligger i Leivonmäki kommun i Mellersta Finland österut från norra Päijännesjön. En bäck mellan Rutajärvisjön och Keskinenvesisjön kanaliserades för flottning i slutet av 1800-talet - sannolikt år 1886. Då sjönk även vattennivån på Keskinenvesisjön cirka en meter och hamnade på samma nivå som Rutajärvisjön. Kanalen är cirka 500 meter lång.
Flottningarna upphörde på denna farled i början av 1950-talet. Under åren 2003-2006 genomfördes projektet "Trivsam Rutajärvisjön". I samband därmed togs stenar bort från botten av kanalen så att den bättre kan användas för båttrafik. På sjöarna kan man bara åka med små båtar.

Tarmo Hurskainen © 2006

Läs också om Rutapohja kanal som ligger på samma farled.

Salmela flottningskanal

Salmela flottningskanal

© Bilder tagna 2012 av Antti Rakkolainen


 


Källor: Uppgifter från Matti Tikkanen, 2006
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16