Rutapohjakarta

Rutapohja flottningskanal
Rutapohjan uittokanava

Rutapohja kanal ligger i Leivonmäki kommun i Mellersta Finland öster om norra Päijännesjön. Denna lilla kanalen grävdes på 1890-talet för att sänka vattennivåen på Rutajärvisjön och även för att skapa en flottningskanal som genväg mot Päijännesjön.
Kanalen är cirka 500 meter lång.
Samtidigt muddrades Rutajoki älv och byggdes flottningsrännor nedströms från kanalen. Flottningar upphörde både på kanalen och på älven i början av 1950-talet.

Tarmo Hurskainen © 2006

Rutapohja kanal
Kanalen mot den övre strömmen.
© Bild: Antti Rakkolainen

Läs också om Salmela kanal på samma farled.

 


Källor: Tarmo Hurskainens egna efterforskningar, 2006
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16