Merikoski flottningskanal
Merikosken uittokanava

Ule älv flyter genom Uleåborgs centrum till Bottniska viken. Den var en av de viktigaste flottningslederna i norra Finland.
År 1948 byggdes Merikoski kraftverk med dammar i Uleåborg. För flottning byggdes en 200 meter lång kanal bredvid kraftverket.
Stockarna lyftes med en kran över den 11 meter höga dammen till den nedre kanalen där strömmen drev stockarna till havet.
Flottningen på Ule älv avvecklades i början av 1980-talet. Redan år 1948 hade men byggt en väg för fiskar förbi kraftverk och dammar. Den fungerade som ett hissverk men fungerade dåligt.
När kanalen blev överflödig för flottning påbörjades planering för att förändra kanalen till fiskväg. Men först i slutet av 1990-talet börjades försök för att hitta en rätt väg förbi dammarna.
Flottningskanalen byggdes under åren 2002-03 om till fiskväg som fortsätter till den andra sidan av älven och fortsätter upp förbi dammarna längs Lasaretinisaarigrenen. Denna fiskväg fungerade mycket bra och exempelvis lax hittade tillbaka från havet till Ule älv efter ett avbrott under många decennier.

Tarmo Hurskainen © 2006


Källa: Tarmo Hurskainens egna efterforskningar, 2006
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16