Merikosken uittokanava
Merikoski flottningskanal

Oulujoki virtaa Pohjanlahteen Oulun keskustan läpi. Joki on ollut eräs Pohjois-Suomen tärkeimpiä uittoväyliä. Vuonna 1948 rakennettiin Ouluun Merikosken voimala patoineen. Uittoja varten rakennettiin 200 metriä pitkä kanava voimalan viereen. Tukit nostettiin nosturilla 11 metriä korkean padon yli kanavaan, jossa virta kuljetti ne kohti merta.
Uitot Oulujoella lopetettiin 1980-luvun alussa. Jo vuonna 1948 oli tehty kalatie voimalan ja patojen ohi. Se oli hissi, joka kuitenkin toimi erittäin huonosti. Kun kanava jäi tarpeettomaksi, ryhdyttiin suunnittelemaan sen muuttamista kalatieksi, mutta vasta 1990-luvun lopulla ryhdyttiin tekemään kokeita oikean reitin löytämiseksi kalatielle.
Uittokanava rakennettiin vuosina 2002-03 kalatieksi, joka jatkuu joen toiselle puolelle ja nousee Lasaretinsaaren haaraa pitkin patojen yläpuolelle. Tämä kalatie alkoi toimia erittäin hyvin ja esimerkiksi lohi palasi mereltä Oulujokeen useiden vuosikymmenen tauon jälkeen.

Tarmo Hurskainen © 2006


Lähde: Tarmo Hurskaisen oma tietojen hankinta, 2006
Ole hyvä ja lähetä kommenttejasi ja mahdollisia lisätietoja ruotsiksi tai englanniksi Bosse Arnholmille tai suomeksi Tarmo Hurskainen.

Denna sida på svenska

Klikkaa tätä sulkuporttia päästäksesi takaisin Suomen kanavien etusivulle.

 

Tätä sivua on muutettu viimeksi 12-10-15