Kissakoski kanal
Kissakosken kanava

Kissakoski kanal ligger i Hirvensalmi kommun i Södra Savolax.
Kanalen är 1,1 km lång och den grävdes under åren 1831 - 54 för att sänka vattennivån i Puulasjön. Via kanalen fördes sjöns vatten till Mäntyharjufarleden. Vattennivån i Puulasjön sänktes mer än två meter och det gamla utloppet till Suonteesjön sinade.
Vid kanalen byggdes ett fabriksområde i början av 1900-talet. Det fanns då där en pappersfabrik under åren 1907-1920, samt ett träsliperi under åren 1922-1939. Kraftverket som byggdes år 1939 är fortfarande i bruk.
Skillnaden i vattennivåer är 4,8 m.
Det gamla industriområdet är numera en värdefull kulturmiljö. Det finns där många mindre företag som exempelvis restaurant, fiskförädlingsfirmor och köttförädling.

Tarmo Hurskainen © 2006

Kanalen mot nordost.

Kanalen mot kraftverket.

Dammkanalen.

Kraftverkets överskottskanal.

Kanalen mot nordost.

Kanalen mot kraftverket.

Dammkanalen.

Kraftverkets överskottskanal.

© Bilder: Antti Rakkolainen 2010.Källa: Kissakoskis internetsidor
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16