Kissakosken kanava
Kissakoski kanal

Kissakosken kanava sijaitsee Hirvensalmella Etelä-Savossa. Kanava on 1,1 km pitkä ja se kaivettiin vuosina 1831-54 Puulaveden pinnan laskemiseksi. Puulavesi alkoikin laskea kanavan kautta etelään Mäntyharjun reitille. Vedenpintaa laskettiin yli kaksi metriä ja vanha laskujoki Suonteelle kuivui.
Kanavan rannalle rakennettiin 1900-luvun alussa tehdasalue, jossa toimi paperitehdas vuosina 1907-1920 ja puuhiomo vuosina 1922-1939. Yhä toimiva voimalaitos rakennettiin vuonna 1939. Veden korkeukien ero on 4,8 m.
Vanha teollisuusalue on nykyisin arvokas perinneympäristö. Siellä on pienyritystoimintaa kuten esimerkiksi ravintola sekä kalan ja lihan jalostusta.

Tarmo Hurskainen © 2006

Kanavaa koillisen suuntaan.

Kanava kohti voimalaitista.

Voimalaitoksen patokanava.

Voimalaitoksen tulvakanava.

Kanavaa koillisen suuntaan.

Kanava kohti voimalaitista.

Voimalaitoksen patokanava.

Voimalaitoksen tulvakanava.

© Kuvat: Antti Rakkolainen 2010.Lähde: Kissakosken internetsivut
Ole hyvä ja lähetä kommenttejasi ja mahdollisia lisätietoja ruotsiksi tai englanniksi Bosse Arnholmille tai suomeksi Tarmo Hurskainen.

Denna sida på svenska

Klikkaa tätä sulkuporttia päästäksesi takaisin Suomen kanavien etusivulle.

 

Tätä sivua on muutettu viimeksi 12-10-15