Köpenhamns kanaler

Som alla historiska sjöfartsstäder har Köpenhamn en rad vallgravar och kanaler.

 

Knippelsbro

Detta är Knippelsbro. Den är det första hindret inne i Köpenhamn i sundet mellan Själland och Amager
för den som kommer norrifrån. Bron är öppningsbar.

 

Köpenhamns sluss
Här har vi lämnat Köpenhamns sluss bakom oss och fortsätter söderöver i sundet mellan Själland och Amager.
Vi gjorde vår resa härigenom 1979. När vi gjorde en resa här 1998 var det inte längre möjligt att passera här.

© Bilderna tagna 1979 av Bosse Arnholm

 

Kort historia:
När vinden pressar stora vattenmängder ut eller in i Östersjön kan strömmen mellan Amager och Själland bli mycket kraftig. De tidiga ångbåtarna med sina svaga maskiner hade då svårt att manövrera i de sydliga delarna av Köpenhamns hamn.
För att underlätta sjöfarten byggdes då denna sluss.

Under 1950-talet byggdes Själlandsbron mellan Själland och Amager strax söder om slussen. Mindre båtar kunde passera under bron, men här fanns även en klaff som öppnades för sjöfarten.

Som en del i det nya trafiksystemet som tillkom tillsammans med Öresundsbron, 1993 - 2000, byggdes en ny järnvägsbro strax söder om Själlandsbron. Under denna bro är den seglimngsfria höjden mindre än 2 meter, vilket i praktiken stoppar all sjöfart, utan kanoter, kajaker och mindre roddbåtar.
Slussen används dock fortfarande. Mellan Själlandsbron och slussen ligger den gamla Slusehavn som numera enbart används av husbåtar. När dessa skall komma ut från eller in i hamnen måste de använda slussen.

Vid sidan om slussen finns de så kallade Stigbordene, ett slags dämme vars funktion är att hindra alltför stora skillnader i vattenståndet i Köpenhamns hamn.
Vid normala vattenstånd är ett eller två av facken i Stigbordene öppna så att mindre båtar kan passera. Strömmen kan dock vara mycket kraftig här.
Michael Vestermark

Christianshavns kanal

Wilders kanal

Trangraven

Nyhavn

Christianshavns kanal

Wilders kanal

Trangraven

Nyhavn


Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för danska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 13-02-01