Trangraven

Kanal från sundet mellan Själland och Amager in i Amager ungefär i höjd med Nyhavn.

Trangraven sedd från Christianshavns kanal in mot Amager

Trangraven sedd från Christianshavns kanal ut mot sundet mellan Själland och Amager

Trangraven sedd från Christianshavns kanal in mot Amager

Trangraven sedd från Christianshavns kanal ut mot sundet mellan Själland och Amager


© Bilderna tagna 2004 av Bosse Arnholm

 

Kort historia:


Källor: Danmark til søs II av Mogens Brems från 1975, sjökort från 2004 och egna iakttagelser.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för nordiska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 13-02-01