Wilders kanal

Kanal från Christianshavns kanal till sundet mellan Själland och Amager ungefär i höjd med Nyhavn.

Vy österut från bron mott på kanalen

Vy österut från mynningen i sundet mellan Amager och Själland

Vy västerut från mynningen i Christianshavns kanal

Vy västerut från mynningen i Christianshavns kanal

Vy österut från bron mott på kanalen

Vy österut från mynningen i sundet mellan Amager och Själland

Vy västerut från mynningen i Christianshavns kanal

Vy västerut från mynningen i Christianshavns kanal


© Bilderna tagna 2004 av Bosse Arnholm

 

Kort historia:


Källor: Danmark til søs II av Mogens Brems från 1975, sjökort från 2004 och egna iakttagelser.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för nordiska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 13-02-01