Kinda kanal

Klicka för slussprofil

Hela farleden är cirka 90 kilometer lång från Horn längst söderut vid sjön Åsunden upp till sjön Roxen. Fem sjöar ingår i kanalsystemet: Åsunden, Emmern, Järnlunden, Lilla och Stora Rängen, samt Erlången.
Den grävda kanalen är 46 kilometer.

Stångån med Linköping i bakgrunden.
Stångåns och Kinda kanals norra infart från sjön Roxen.  © Bilden tagen 1977 av Bosse Arnholm

Total längd

Total lyfthöjd

Antal slussar

Max båtlängd

Max båtbredd

Max båtdjup

Max masthöjd

Max fart

90 km

50 m

15

24,5 m

4,5 m

1,5 m

3,09 m

5 knop


Alla slussarna
Alla slussarna

Kort historia:
Funderingar på att bygga en kanal mellan sjön Roxen och sjö- och skogsbygderna i södra Östergötland fanns redan vid 1700-talets mitt. Ett första försök gjordes att bygga denna kanal i början av 1800-talet, men först vid mitten av 1800-talet kom arbetena igång på allvar och 1872 kunde kanalen tas i bruk.
Den totala byggkostnaden uppgick till 1 300 000 kronor.
Kanalen användes främst till att frakta byggnadsmaterial, beck, tjära och ved till Linköping, men här förekom även en omfattande flottning av timmer. År 1907 passerade 1 061 segelfartyg och pråmar, 1 440 ångfartyg och 205 timmerflottar.
Transporterna upphörde i stort sett redan vid sekelskiftet, men timmerflottningen höll på ända fram till 1951.
Sedan dess har kanalen uteslutande använts av nöjesbåtar och passagerarfartyg.
Även om kanalen genomgått en omfattande upprustning under senare år är fortfarande alla slussarna manuella.

Kanalbolaget har egen hemsida.

Inom kanalsystemet finns även Rimforsa kanal som förbinder sjöarna Järnlunden och Åsunden, samt Skedevi kanal som förbinder Åsunden med Ämmern. Jag hoppas kunna finna mer fakta om dessa kanaler så småningom.

Från Hycklinge vid Kinda kanals sydligaste del kan man få landtransport av båten ut till ostkusten.
© Bilden tagen 2003 av Olle Sewerin

Landtransport från Hycklinge till kusten.

Vykort från 1975

Vykort med kanalbåten Kind som slussar. Det är poststämplat 1975.

Gamla linköpingsbilder med kanalmotiv

Färja

Järnvägsbro

Järnvägsbro

Här ett vykort från 1948. Bilden är tagen av fotografen Svante Leonard Rydholm. Färjan har ersatts av en bro. Lejonvillan är den röda ovanför roddbåten. Innehåller "Televishowmakeri med Memorabilia-minimedia-museum", samt Gyllene-Östern trädgård.

Här en bild från 1911. Stångebro med stambanan närmast och den lokala Ringstorpsbanan på separat bro. Bilden ingår i Anders Franssons samling.

Denna bild på lusthuset vid Asklundska tobaksfabrikens tomt togs omkring 1906. Denna tomt låg mellan Stångebro och Drottningbron. Några år senare flyttades lusthuset upp i trädgården i samband med att en ny hankaj byggdes utmed kanalen.

Läs mer om planerna på att förlänga Kinda kanal söderut och mot Gamlebyviken här.


Källor: Broschyrer från kanalbolaget och dess hemsida, Nordisk Familjebok 1911, samt sjökortet över Kinda kanal utgivet av Kinda Kanals Vänner.
I Projekt Runebergs regi har Cervus bok Vägledare för turister på Kinda Kanal gjorts tillgänglig för en vidare allmänhet.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19