Kinda kanals slussar

Slussarna

Plats

Lyfthöjd

Antal

Nykvarn

2,9 m

1

Tannefors

10,8 m

3

Hackefors

6,8 m

1

Hjulsbro

0,3 m

1

Slattefors

3,0 m

1

Sturefors

3,0 m

1

Hamra

8,9 m

2

Hovetorp

15,8 m

4

Brokind

1,3 m

1

 

Dimensionerna

Nykvarns sluss har samma dimensioner som slussarna i Göta kanal, så att fartyg via Göta Kanal skulle komma in till Linköping, det vill säga 120 fot lång (35,63 meter), 24 fot bred (7,13 meter) och med ett tröskeldjup på 10 fot (2,97 meter).
De övriga slussarna i Kinda kanal är av något varierande storlek. Minsta storlek är 29,1 meters längd, 4,82 meters bredd och 1,5 meters tröskeldjup.

 

SlussprofilSänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på en av dessa pilar för att komma tillbaka till Kindasidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19