Kanaler från Åsunden till Storebro och Gamlebyviken

Åsunden till Storebro
År 1756 fick lantmätare Gran i uppdrag att undersöka möjligheterna för en kanal från Linköping till Vimmerby och vidare till Storebro och därifrån till Emån via sjön Hulingen.
Gran fann att det inte skulle vara några stora problem att genomföra detta kanalprojekt, men det dröjde innan någonting verkligen gjordes av planerna.

Först vid årskiftet 1809/1810 var de första delarna av den blivande Kinda Kanal färdiga. Det var delen mellan söarna Åsunden och Rengen. Sedan dröjde det ytterkligare ett antal år innan något hände.
1834 utreddes på nytt sträckan mellan Krön och Roxen. Nu gällde det möjligheterna att inrätta en flottningsled här, men ingeting hände.

Ny undersökning gjordes 1856 av major De Geer. Nu gällde det att kanalisera sträckorna mellan Rengen och Roxen, samt mellan Åsunden och Juttern, men även mellan Juttern och Krön som skulle sänkas. En sträcka på totalt 9,5 mil. De Geer beräknade kostnaden till 1 827 000 riksdaler riksmynt. Mycket pengar, men en järnväg på samma sträcka beräknades kosta tre gånger så mycket!
Efter detta kom arbetena med att förbinda Rengensjöarna med Roxen igång och 1872 var förbindelsen klar. Men det blev ingenting av med förbindelsen söderut från Åsunden.

I början av 1890-talet beslutade man i alla fall att sänka sjöarna Krön och Juttern för att vinna åkermark. Kostnaden för att sänka Stångån med 1,7 meter för att vinna 4 292 tunnland åker beräknades till 285 000 kronor och 300 000 kronor beviljades i statsbidrag. Arbetena startade i augusti 1893 och avslutades den 1 september 1899.

Åsunden till Galmebyviken
Major De Geer undersökte år 1856 även möjligheterna att förbinda Åsunden med Gamlebyviken. Han kom fram till att en kanal skulle bli 3,75 mil lång och kräva 29 slussar. Kostnaden beräknades till 2 777 000 riksdaler riksmynt, men det är för mig okänt exakt vilken väg denna kanal var tänkt att dras.

 

Läs mer om Kinda kanal här.

 


Källa: Yngve Rollofs bok Sveriges Inre Vattenvägar, del 1, 1977.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19