Crinan Canal

Alla bilderna tagna av Ove Allerby 2011.

Norra sjöslussen

Hamnbassängen innanför sjöslussen

Promenad vid kanalen

Promenad vid kanalen

Norra sjöslussen

Hamnbassängen innanför sjöslussen.

Promenad vid kanalen.

Promenad vid kanalen

Sjöslussen

Utmed kanalen

Utmed kanalen

Utsikt från kanalen

Sjöslussen

Utmed kanalen

Utmed kanalen

Utsikt från kanalen

Slussning

Utmed kanalen

Slussning

Utmed kanalen

© Bilderna tagna 2011 av Ove Allerby


Tillbaka till huvudsidan om Crinan Canal.

Sänd gärna kommentarer och tips till: Bosse Arnholm

Tryck här för att komma tillbaka till Europasidan.

 


Denna sida ändrades senast